You are here

Biggest shareholders

The table below presents Nokia's biggest shareholders registered in Finland on September 30, 2014. Below the table, we have listed the flagging notifications since 1.1.2011.

Biggest shareholders registered in Finland


Name

Total Amount of shares % of all shares

NOKIA OYJ

96900800

2,59

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

72222106

1,93

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

54719549

1,46

VALTION ELÄKERAHASTO

24000000

0,64
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK

22057355

0,59

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO

19100000

0,51

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND

14312880

0,38

KEVA

11951724

0,32

FOLKETRYGDFONDET

11752542

0,31
SIJOITUSRAHASTO NORDEA FENNIA

10300000

0,28

SIGRID JUSELIUS STIFTELSE

7000000

0,19

OY LIVAL AB

6513167

0,17

SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI

5425000

0,14

OP-DELTA -SIJOITUSRAHASTO

5350000

0,14

KANSANELÄKELAITOS

4288896

0,11

OSLO PENSJONSFORSIKRING AS

3750000

0,10

NORDEA NORDENFONDEN

3604573

0,10

OP-FOCUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

3303542

0,09

SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL

3300000

0,09

MANDATUM LIFE UNIT-LINKED

3042705

0,08

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA

3030000

0,08

NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY

2845659

0,08

ODIN FINLAND

2641469

0,07

SEB FINLANDIA SIJOITUSRAHASTO

2434400

0,07

OP-SUOMI ARVO

2417570

0,06

SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND  RF

2329355

0,06

SR DANSKE INVEST SUOMI YHTEISÖOSAKE

2299475

0,06

SR DANSKE INVEST SUOMI OSAKE

2244258

0,06

SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO

2185000

0,06

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO           OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO

2118368

0,06

SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO

1906424

0,05

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO

1901050

0,05

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

1767892

0,05

OP-HENKIVAKUUTUS OY

1694800

0,05

LIVAL-LINDSTRÖM STIG

1643333

0,04

SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG FINLAND

1607500

0,04

MERIMIESELÄKEKASSA

1564556

0,04

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

1545019

0,04

OY H. KUNINGAS & CO AB

1500000

0,04

QRT-INVEST OY

1486000

0,04

INDEKSIRAHASTO NORDEA SUOMI SIJOITUSRAHASTO

1377045

0,04

YOLDIA OY AB

1300000

0,03

EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ, TEOLLISEN KULT.

1285400

0,03

BJÖRNBERG GUSTAF JOHAN RICARDO

1249180

0,03

TAKANEN JORMA JUSSI

1222500

0,03

FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF INEZ OCHJULIUS POLINS FOND

1200563

0,03

SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI SELECT

1198350

0,03

SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO

1170522

0,03

SR DANSKE INVEST POHJOISEN PARHAAT

1147752

0,03
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN                 HENKIVAKUUTUSYHTIÖ

1130480

0,03