You are here

Biggest shareholders

The table below presents Nokia's biggest shareholders registered in Finland on March 31, 2014. Below the table, we have listed the flagging notifications since 1.1.2011.

Biggest shareholders registered in Finland


Name

Total Amount of shares % of all shares

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

85394113 2,28
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 56194549 1,50
NOKIA OYJ 31196362 0,83
VALTION ELÄKERAHASTO 27000000 0,72
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 21537905 0,58
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 18200000 0,49
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND 14304864 0,38
KEVA 13506578 0,36
FOLKETRYGDFONDET 12217612 0,33
SIJOITUSRAHASTO NORDEA FENNIA 11200000 0,30
OP-DELTA -SIJOITUSRAHASTO 7075000 0,19
SIGRID JUSELIUS STIFTELSE 7000000 0,19
NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 5536393 0,15
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI 5325000 0,14
OP-FOCUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 4650000 0,12
MANDATUM LIFE UNIT-LINKED 4327921 0,12
OY LIVAL AB 4316500 0,12
KANSANELÄKELAITOS 4288896 0,11
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 4250000 0,11
SR DANSKE INVEST SUOMI OSAKE 3459258 0,09
SR DANSKE INVEST SUOMI YHTEISÖOSAKE 3079475 0,08
OP-SUOMI ARVO 2947570 0,08
SEB FINLANDIA SIJOITUSRAHASTO 2909850 0,08
SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO 2785424 0,07
ODIN FINLAND 2739766 0,07
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY 2727286 0,07
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO           OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 2694686 0,07
SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO 2655000 0,07
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF 2329355 0,06
SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG FINLAND 2265483 0,06
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA 2000000 0,05
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO 1901050 0,05
QRT-INVEST OY 1870000 0,05
INDEKSIRAHASTO NORDEA SUOMI SIJOITUSRAHASTO 1860290 0,05
EVLI PANKKI OYJ 1685373 0,05
KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI 1550000 0,04
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 1500000 0,04
OY H. KUNINGAS & CO AB 1500000 0,04
OP-HENKIVAKUUTUS OY 1473611 0,04
EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ, TEOLLISEN KULT. 1426900 0,04
MERIMIESELÄKEKASSA 1396042 0,04
KLP AKSJENORDEN VERDIPAPIRFONDET 1389994 0,04
OP-ELÄKEKASSA 1306400 0,04
YOLDIA OY AB 1300000 0,04
SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO 1267072 0,03
TAKANEN JORMA JUSSI 1222500 0,03
FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF INEZ OCHJULIUS POLINS FOND 1200563 0,03
KIRKON KESKUSRAHASTO 1160000 0,03
BJÖRNBERG GUSTAF JOHAN RICARDO 1125000 0,03
FONDITA EQUITY  SPICE PLACERINGSFOND 1110000 0,03