You are here

Biggest shareholders

The table below presents Nokia's biggest shareholders registered in Finland on June 30, 2014. Below the table, we have listed the flagging notifications since 1.1.2011.

Biggest shareholders registered in Finland


Name

Total Amount of shares % of all shares

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

81227404

2,17
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

56944549

1,52
NOKIA OYJ

30943351

0,83

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI

30385100

0,81
VALTION ELÄKERAHASTO

26000000

0,69
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK

20790037

0,56
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO

18200000

0,49
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND

14304864

0,38
KEVA

13951724

0,36
FOLKETRYGDFONDET 12217612 0,37
SIJOITUSRAHASTO NORDEA FENNIA

11650000

0,31

FOLKETRYGDFONDET

10597905

0,28
OP-DELTA -SIJOITUSRAHASTO

7600000

0,20
SIGRID JUSELIUS STIFTELSE 7000000 0,19

OP-FOCUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

5853542

0,16

SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI

5250000

0,14

MANDATUM LIFE UNIT-LINKED

5094564

0,14

OY LIVAL AB

4516500

0,12

KANSANELÄKELAITOS

4288896

0,11

SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL

4250000

0,11

OSLO PENSJONSFORSIKRING AS

3750000

0,10

OP-SUOMI ARVO

3512570

0,09
SR DANSKE INVEST SUOMI YHTEISÖOSAKE

3284475

0,09

NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY

3114286

0,08

SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO

3045000

0,08

SR DANSKE INVEST SUOMI OSAKE

3044258

0,08

SEB FINLANDIA SIJOITUSRAHASTO

3031750

0,08

ODIN FINLAND

2739766

0,07

SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO

2506424

0,07

SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND  RF

2329355

0,06

SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG FINLAND

2182500

0,06

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI

2150000

0,06
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA

2050000

0,05

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS

2000000

0,05

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO

1901050

0,05

INDEKSIRAHASTO NORDEA SUOMI SIJOITUSRAHASTO

1858490

0,05

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO           OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO

1823417

0,05

OP-HENKIVAKUUTUS OY

1707283

0,05

MERIMIESELÄKEKASSA

1607256

0,04

POHJOISMAAT PLUS

1520072

0,04

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

1500000

0,04

OY H. KUNINGAS & CO AB

1426900 0,04

QRT-INVEST OY

1485000

0,04

KLP AKSJENORDEN VERDIPAPIRFONDET

1399602

0,04

POHJOLA VAKUUTUS OY

1350000

0,04

SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO

1327172

0,04

YOLDIA OY AB

1300000

0,03

EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ, TEOLLISEN KULT.

1285400

0,03

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

1228012

0,03

OP-ELÄKEKASSA

1225000

0,03

TAKANEN JORMA JUSSI

1222500

0,03