You are here

Biggest shareholders

The table below presents Nokia's biggest shareholders registered in Finland on September 30, 2014. Below the table, we have listed the flagging notifications since 1.1.2011.

Biggest shareholders registered in Finland


Name

Total Amount of shares % of all shares

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

78222106

2,09
NOKIA OYJ

65983633

1,76
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

55829549

1,49

VALTION ELÄKERAHASTO

24000000

0,64
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK

22080816

0,59

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO

19100000

0,51
BNP ARBITRAGE

18241693

0,49
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND

14304864

0,38
KEVA

13351724

0,36
SIJOITUSRAHASTO NORDEA FENNIA 9300000 0,25
OP-DELTA -SIJOITUSRAHASTO

7049003

0,19

SIGRID JUSELIUS STIFTELSE

7000000

0,19
OY LIVAL AB

5333167

0,14
SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI 4500000 0,12

KANSANELÄKELAITOS

4288896

0,11

OP-FOCUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

4203542

0,11

OSLO PENSJONSFORSIKRING AS

3750000

0,10

MANDATUM LIFE UNIT-LINKED

3716656

0,10

SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL

3300000

0,09

NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY

2899097

0,08

ODIN FINLAND

2379766

0,07

OP-SUOMI ARVO

2522570

0,07

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO           OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO

2408056

0,06

FOLKETRYGDFONDET

2405409

0,06

SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND  RF

2329355

0,06

SR DANSKE INVEST SUOMI YHTEISÖOSAKE

2324475

0,06

SEB FINLANDIA SIJOITUSRAHASTO

2280100

0,06

SR DANSKE INVEST SUOMI OSAKE

2269258

0,06
SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO

2206424

0,06

SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA-SIJOITUSRAHASTO

2185000

0,06

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA

2050000

0,05

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO

1901050

0,05

OP-HENKIVAKUUTUS OY

1743250

0,05

INDEKSIRAHASTO NORDEA SUOMI SIJOITUSRAHASTO

1711740

0,05

SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG FINLAND

1639750

0,04

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

1500000

0,04

OY H. KUNINGAS & CO AB

1500000

0,04

QRT-INVEST OY

1485000 0,04

EVLI PANKKI OYJ

1463644

0,04

MERIMIESELÄKEKASSA

1462556

0,04

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI

1400000

0,04

KLP AKSJENORDEN VERDIPAPIRFONDET

1399602

0,04

YOLDIA OY AB

1300000

0,03

EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ, TEOLLISEN KULT.

1285400

0,03

BJÖRNBERG GUSTAF JOHAN RICARDO

1249180

0,03

SR DANSKE INVEST POHJOISEN PARHAAT

1227115

0,03

TAKANEN JORMA JUSSI

1222500

0,03
FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND RF INEZ OCH JULIUS POLINS FOND 1200563 0,03
EVLI SUOMI SELECT SIJOITUSRAHASTO 1198350 0,03
LIVAL-LINDSTRÖM STIG 1193333 0,03