Olet tässä

Optio-ohjelmat

Tietoja Nokian optio-ohjelmista

(päivitetty syyskuussa 2014)

Nokian voimassa olevat globaalit optio-ohjelmat on hyväksytty Nokian yhtiökokouksessa kunkin ohjelman perustamisvuonna, eli vuosina 2007 ja 2011. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Nokian osakkeen. Optio-oikeudet ovat siirtokelvottomia ja optio-oikeuksia voidaan käyttää ainoastaan osakemerkintään.

Optio-oikeuksien merkintähinta määritellään optio-oikeuksien myöntämisen yhteydessä vuosineljänneksittäin. Merkintähinnat määritellään ennalta sovitun aikataulun mukaisesti Nokian säännöllisten tulosjulkistusten jälkeen. Osakkeen merkintähinta kullakin optio-oikeuden alalajilla on pääsääntöisesti kyseisen vuosineljänneksen toisen kuukauden (helmi-, touko-, elo- tai marraskuu) ensimmäisen kokonaisen viikon kaupankäyntipäivien Nokian osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä. Määrittelemällä merkintähinnat viikon painotetun keskikurssin perusteella vähennetään Nokian osakkeen kurssin lyhyen aikavälin vaihtelujen vaikutusta. Optio-oikeuksien merkintähintojen määrittely perustuu kunkin ohjelman ehtoihin, jotka yhtiökokous on hyväksynyt. Hallituksella ei ole oikeutta muuttaa edellä kuvattua merkintähinnan määräytymistä.

Uudet liikkeellelasketut osakkeet
Optio-oikeuksilla tehdyt osakemerkinnät suoritetaan laskemalla liikkeelle uusia, rekisteröimättömiä Nokian osakkeita. Uudet, liikkeeseenlasketut osakkeet on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle erillisenä osakelajina "Nokia Uudet". Vuonna 2014 uusien liikkeeseenlaskettujen osakkeiden kaupankäyntitunnus on "NOK1VM0114". Ne ovat olleet kaupankäynnin kohteina Helsingin Pörssin päälistalla 7.1.2014 alkaen.

Liikkeeseenlasketut uudet osakkeet yhdistetään merkintämääräpäivää seuraavana kaupparekisteröintipäivänä automaattisesti NOK1V osakelajiin. Jos rekisteröimättömän NOK1VM0114 osakkeen kauppa on selvittämättä kaupparekisteröintipäivänä, kauppa selvitetään normaalisti tavallisena NOK1V osakkeena.

Osakelajien välinen ero

Ennen kaupparekisteröintiä uusilla, liikkeeseenlasketuilla osakkeilla ei ole osakkeenomistajan oikeuksia ja tämän vuoksi ne eroavat NOK1V osakelajista. Osakeoikeudet alkavat kaupparekisteröintipäivänä, jolloin liikkeeseenlasketut uudet osakkeet yhdistetään NOK1V lajiin.

Uudet osakkeet, jotka on merkitty optio-ohjelmien perusteella 31.12.2013 jälkeen (NOK1VM0114), eivät oikeuta osinkoon vuodelta 2013. Tämä johtuu siitä, että optio-oikeuksilla merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty.

 

Kaupparekisteröintipäiviä vuonna 2014 ja 2015

 

Merkinnän määräaika

 

 

Kaupparekisteri-
päivä

 

Maanantai 22.9.2014

Perjantai 26.9.2014

Maanantai 27.10.2014

Perjantai 31.10.2014

Maanantai 24.11.2014 Perjantai 28.11.2014

Tiistai 23.12.2014

Perjantai 2.1.2015

On huomattava, että Nokia pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa yllä olevista kaupparekisteröintipäivistä. Nokia ei myöskään vastaa siitä, mikäli kyseisinä päivinä rekisteröintiä ei tapahdu Nokiasta riippumattomasta syystä. Tästä syystä jokaisen on syytä tarkistaa tältä verkkosivulta toivottukaupparekisteröintipäivä ennen toimimista yllä oleviin päivämääriin luottaen. Merkinnän määräaika on päivä, johon mennessä osakemerkinnän perusteella liikkeeseenlasketut uudet osakkeet tulevat merkittäviksi kaupparekisteriin välittömästi seuraavana kaupparekisteröintipäivänä