Olet tässä

Velkarahoitus

Pyrimme joustavaan rahoitusrakenteeseen ylläpitämällä luottolimiittejä ja rahoitusohjelmia. Rahoitusohjelmat mahdollistavat pääsyn pääomamarkkinoille hyväksyttävillä ehdoilla.

Rahoitusohjelmat

 

Ohjelma

 

 

Ohjelman koko (miljoonaa)

 

 

Ohjelman asiakirjat

 

 

Euro Medium Term Note

 

 

EUR 5 000

 

 

Lataa dokumentti

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

Määrittelemätön

 

 

Katso kohta "Lataa SEC Reg. Shelf."

 

 

Euro Commercial Paper (ECP)

 

 

USD 4 000

 

 

 

 

 

US Commercial Paper (USCP)

 

 

USD 4 000

 

 

 

 

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat

 

Liikkeeseenlaskija

 

 

Ohjelma

 

 

Määrä (miljoonaa)

 

 

Kuponki
(p.a.)

 

 

Liikkeeseenlaskupäivä

 

 

Eräpäivä

 

 

Ehdot

 

 

Nokia Corporation

 

 

EMTN

 

 

EUR 500

 

 

6.75%

 

 

04.02.2009

 

 

04.02.2019

 

 

Lataa dokumentti

 

 

Nokia Corporation

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

USD 1,000

 

 

5.375%

 

 

07.05.2009

 

 

15.05.2019

 

Katso kohta "Ladattava materiaali"

 

Nokia Corporation

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

USD 500

 

 

6.625%

 

 

07.05.2009

 

 

15.05.2039

 

 

Katso kohta "Ladattava materiaali"

 

Luottoluokitukset

Luottokelpoisuutemme edesauttaa meitä toimimaan tehokkaasti kansainvälisillä pääoma- ja lainamarkkinoilla. Nokian luottoluokitukset 15.toukokuuta 2014 olivat:

 

 

 

 

S&P

 

 

Moody's

 

 

Lyhytaikainen

 

 

B

 

 

NP

 

 

Pitkäaikainen

 

 

BB

 

 

Ba2

 

KOROLLISET VELAT, miljoonaa euroa

(tilintarkastamaton)

Nokia Liikkeellelaskija
/lainaaja
Lopullinen
eräpäivä
3/31/2014 3/31/2013 12/31/2013
Luottolimiittisopimus (1 500 milj. EUR) Nokia Oyj Maaliskuu 2016

0

0

0

USD velkakirja 2039 (500 milj. USD 6,625%) Nokia Oyj Toukokuu 2039

360

385

364

EUR vaihtovelkakirja 2020 (500 milj. EUR 3,625 %)

Nokia Oyj Syyskuu 2020 500 0 500
USD velkakirja 2019 (1 000 milj. USD 5,375%) Nokia Oyj Toukokuu 2019

720

770

727

EUR velkakirja 2019 (500 milj. EUR 6,75%) Nokia Oyj Helmikuu 2019

500

500

500

EUR vaihtovelkakirja 2017 (750 milj. EUR 5%) Nokia Oyj Lokakuu 2017

750

750

750

EUR vaihtovelkakirja 2020 (500 milj. EUR 3.625%) Nokia Oyj Syyskuu 2020

500

-

-

EUR vaihtovelkakirja 2018 (500 milj. EUR 1.125%) Nokia Oyj Syyskuu 2018

500

0

500

EUR velkakirja 2014 (1 250 milj. EUR 5,5%) Nokia Oyj Helmikuu 2014

0

1,250

1,250

EUR EIB tuotekehityslaina Nokia Oyj Helmikuu 2014

0

500

500

Velkakirjojen nimellisarvon ja kirjanpitoarvon väliset erot1 Nokia Oyj  

-150

39

-164

Muut korolliset velat Nokia Oyj ja useat tytäryhtiöt  

102

159

144

Nokia yhteensä    

3,782

4,353

5,571

 

Networks Liikkeellelaskija
/lainaaja
Lopullinen
Eräpäivä
3/31/2014 3/31/2013 12/31/2013
Luottolimiittisopimus (750 milj. EUR) Nokia Solutions amd Networks Finance B.V. Kesäkuu 2015

0

0

0

Velkakirja 2020 (350 milj. EUR 7,125%) Nokia Solutions amd Networks Finance B.V. Huhtikuu 2020

350

350

350

Velkakirja 2018 (450 milj. EUR 6,75%) Nokia Solutions amd Networks Finance B.V. Huhtikuu 2018

450

450

450

EUR Suomalainen eläkelaina Nokia Solutions and Networks Oy Lokakuu 2015

88

132

88

EUR Pohjoimaiden Investointipankki Nokia Solutions amd Networks Finance B.V. Maaliskuu 2015

16

55

20

EUR EIB tuotekehityslaina Nokia Solutions amd Networks Finance B.V. Tammikuu 2015

50

100

50

Velkakirjojen nimellisarvon ja kirjanpitoarvon väliset erot1    

-18

-17

-18

Muut velat² Nokia Solutions and Networks Finance B.V. ja useat tytäryhtiöt  

66

200

151

Networks yhteensä    

1,002

1,270

1,091

           
Nokia-yhtymä yhteensä    

4,784

5,623

6,662

1 Tämä rivi sisältää lähinnä käyvän arvon suojauslaskennan piirissä olevien joukkovelkakirjojen käyvän arvon muutokset sekä vaihtovelkakirjan nimellisarvon ja lainakomponentin kirjanpitoarvon erotuksen.
2 Tämä rivi sisältää myös 25 miljoonaa euroa (76 miljoonaa euroa vuonna 2013) korottomia eriä, jotka liittyvät myytyihin toimintoihin, joissa Nokia Solutions and Networks toimittaa palveluja sopimuksellisesti määritetyllä tavalla rajoitetun ajan. 

Kaikki yllä luetellut Nokia lainat ovat vakuudettomia ja niihin ei liity rahoituskovenantteja

Kaikki yllä luetellut Networksin lainat ovat vakuudettomia ja niihin liittyy rahoituskovenantteja. Nokia ei ole antanut takauksia Networksin lainoihin joten näihin liittyen ei voi esittää vaatimuksia Nokialle. Nokia Solutions and Networks Oy ja/tai Nokia Solutions and Networks B.V. on antanut takauksen kaikkiin Nokia Solutions Networks Finance B.V:n yllä lueteltuihin lainoihin. Joulukuussa 2011 Networks allekirjoitti tulevaisuudessa alkavan uusittavan laina- ja monivaluuttaluottolimiittisopimuksen, joka korvasi Nokia Solutions and Networksin kesäkuussa 2012 erääntyneen luottolimiittisopimuksen.

Maaliskuussa 2013 Networks laski liikkeelle 450 miljoonan euron 6,75% velkakirjan eräpäivällä huhtikuu 2018 ja 350 miljoonan euron 7,125% velkakirjan eräpäivällä huhtikuu 2020. Velkakirjalainoista saadusta 779 miljoonan euron nettomaksusta käytettiin maaliskuussa 2013 600 miljoonaa euroa pankkilainan ja 50 miljoonaa euroa EIB tuotekehityslainan takaisin maksuun ja loppu tullaan käyttämään yhtiön yleisiin tarkoituksiin.

Networksin suomalaisesta eläkelainasta, EIB tuotekehityslainasta ja Investointipankin lainasta on 44 miljoonaa euroa, 50 miljoonaa euroa ja 16 miljoonaa euroa vastaavasti sisällytetty taseessa pitkäaikaisten lainojen lyhytaikaiseen osuuteen 31.3.2014.

Nokian olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan myynnin Microsoftille toteutumisen yhteydessä 25. huhtikuuta 2014 Nokian liikkeeseenlaskemat ja Microsoftin merkitsemät vaihtovelkakirjalainat (yhteisarvoltaan EUR 1 500 milj. eräpäivät 2018, 2019 ja 2020) lunastettiin ja kuitattiin kauppahintaa vastaan.