Olet tässä

Velkarahoitus

Pyrimme joustavaan rahoitusrakenteeseen ylläpitämällä luottolimiittejä ja rahoitusohjelmia. Rahoitusohjelmat mahdollistavat pääsyn pääomamarkkinoille hyväksyttävillä ehdoilla.

Rahoitusohjelmat

 

Ohjelma

 

 

Ohjelman koko (miljoonaa)

 

 

Ohjelman asiakirjat

 

 

Euro Medium Term Note

 

 

EUR 5 000

 

 

Lataa dokumentti

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

Määrittelemätön

 

 

Katso kohta "Lataa SEC Reg. Shelf."

 

 

Euro Commercial Paper (ECP)

 

 

USD 4 000

 

 

 

 

 

US Commercial Paper (USCP)

 

 

USD 4 000

 

 

 

 

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat

 

Liikkeeseenlaskija

 

 

Ohjelma

 

 

Määrä (miljoonaa)

 

 

Kuponki
(p.a.)

 

 

Liikkeeseenlaskupäivä

 

 

Eräpäivä

 

 

Ehdot

 

 

Nokia Corporation

 

 

EMTN

 

 

EUR 500

 

 

6.75%

 

 

04.02.2009

 

 

04.02.2019

 

 

Lataa dokumentti

 

 

Nokia Corporation

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

USD 1,000

 

 

5.375%

 

 

07.05.2009

 

 

15.05.2019

 

Katso kohta "Ladattava materiaali"

 

Nokia Corporation

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

USD 500

 

 

6.625%

 

 

07.05.2009

 

 

15.05.2039

 

 

Katso kohta "Ladattava materiaali"

 

Luottoluokitukset

Luottokelpoisuutemme edesauttaa meitä toimimaan tehokkaasti kansainvälisillä pääoma- ja lainamarkkinoilla. Nokian luottoluokitukset 15.toukokuuta 2014 olivat:

 

 

 

 

S&P

 

 

Moody's

 

 

Lyhytaikainen

 

 

B

 

 

NP

 

 

Pitkäaikainen

 

 

BB

 

 

Ba2

 

KOROLLISET VELAT, Nokia-yhtymä, Jatkuvat toiminnot, milj. EUR

(tilintarkastamaton)

Nokia Liikkeellelaskija
/lainaaja
Lopullinen
eräpäivä
6/30/2014 6/30/2013 12/31/2013
Luottolimiittisopimus (1 500 milj. EUR) Nokia Oyj Maaliskuu 2016

0

0

0

USD velkakirja 2039 (500 milj. USD 6,625%) Nokia Oyj Toukokuu 2039

369

375

364

USD velkakirja 2019 (1 000 milj. USD 5,375%) Nokia Oyj Toukokuu 2019

738

750

727

EUR velkakirja 2019 (500 milj. EUR 6,75%) Nokia Oyj Helmikuu 2019

500

500

500

EUR vaihtovelkakirja 2017 (750 milj. EUR 5%) Nokia Oyj Lokakuu 2017

750

750

750

EUR velkakirja 2014 (1 250 milj. EUR 5,5%) Nokia Oyj Helmikuu 2014

0

1,250

1,250

EUR EIB tuotekehityslaina Nokia Oyj Helmikuu 2014

0

500

500

Ennakkoon maksetut velat1 Nokia Oyj Huhtikuu 2014 0 0 1 500
Ennakkoon maksetut velat2

Nokia Solutions and Networks Finance B.V.

ja Nokia Solutions and Networks Oy

Kesäkuu 2014 0 988 958
Velkakirjojen nimellisarvon ja kirjanpitoarvon väliset erot3 Nokia Oyj  

2

-20

-182

Muut korolliset velat4 Nokia Oyj ja useat tytäryhtiöt  

163

293

295

Nokia yhteensä    

2,522

5,386

6,662

1 25.4.2014 Nokia sai päätökseen olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa myynnin Microsoftille, jolloin Nokian liikkeeseenlaskemat ja Microsoftin merkitsemät 500 milj. euron vaihtovelkakirjalainat 1,125 % korolla, lopullinen eräpäivä syyskuussa 2018, 500 milj. euron vaihtovelkakirjalainat 2,5 % korolla, lopullinen eräpäivä syyskuussa 2018 ja 500 milj. euron vaihtovelkakirjalainat 3,625 % korolla, lopullinen eräpäivä syyskuussa 2020, maksettiin takaisin ja kuitattiin kauppahintaa vastaan nimellisarvostaan lisättynä kertyneillä koroilla. Tästä lunastuksesta seurasi 57 milj. euron rahoituskulu vuoden 2014 toisella neljänneksellä.

2 19.6.2014 Nokia Solutions and Networks Finance B.V. lunasti takaisin 450 milj. euron 6,75% velkakirjat 6,75 % korolla, lopullinen eräpäivä huhtikuussa 2018 ja 350 milj. euron velkakirjat 7,125 % korolla, lopullinen eräpäivä huhtikuussa 2020. Vuoden 2014 toisella neljänneksellä Nokia Solutions and Networks Finance B.V. maksoi ennakkoon 88 milj. euron Suomalaisen eläkelainan, lopullinen eräpäivä lokakuussa 2015, 50 milj. euron tuotekehityslainan Euroopan Investointipankilta ja 16 milj. euron lainan Pohjoismaiden Investointipankilta sekä purki 750 milj. euron luottolimiittisopimuksen, jonka eräpäivä oli kesäkuussa 2015. Yllä kuvatuista lunastuksista ja purkamisista seurasi 123 milj. euron rahoituskulu vuoden 2014 toisella neljänneksellä. 

3 Tämä rivi sisältää lähinnä käyvän arvon suojauslaskennan piirissä olevien joukkovelkakirjojen käyvän arvon muutokset sekä vaihtovelkakirjan nimellisarvon ja lainakomponentin kirjanpitoarvon erotuksen.

4 Tämä rivi sisältää myös 2 milj. euroa (23 milj. euroa 30.6.2013 ja 76 milj. euroa 31.12.2013) korottomia eriä, jotka liittyvät myytyihin toimintoihin, joissa Nokia Networks toimittaa palveluja sopimuksellisesti määritetyllä tavalla rajoitetun ajan. 

Yllä kuvattujen takaisinmaksujen, lunastusten ja purkamisen jälkeen Nokia Oyj on liikkeeseenlaskijana tai lainanantajana olennaisilta osin kaikissa Nokia-yhtymän lainoissa. Kaikki nämä lainat ovat vakuudettomia ja niihin ei liity rahoituskovenantteja.