Olet tässä

Hallinto

Nokia noudattaa hallinnossaan Suomen lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystään, vuoden 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Helsingin ja New Yorkin pörssin pakottavia hallinto- ja ohjausjärjestelmään liittyviä sääntöjä.Hallinnon rakenne

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla muun muassa osoitteesta  www.cgfinland.fi. New Yorkin pörssin ulkomaisiin yhtiöihin soveltuvat pakottavat hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat säännöt ovat saatavilla osoitteesta http://nysemanual.nyse.com/lcm/

Poikkeama listayhtiöiden hallinnointikoodista

Suomen listayhtöiden hallinnointikoodin mukaan, mikäli yhtiö poikkeaa koodin yksittäisestä suosituksesta, yhtiön tulee kertoa poikkeamisesta ja perustella poikkeaminen.

Nokia poikkesi vuonna 2014 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 39, sillä Nokian ehdolliset osakepalkkio-ohjelmat eivät sisältäneet suoritus- tai tuloskriteereitä vaan olivat ainoastaan aikaan rajattuja sisältäen vähintään kolmen vuoden sitouttamiskauden osakepalkkion myöntämispäivästä lukien. Ehdollisia osakepalkkioita annetaan vain poikkeuksellisissa tapauksissa sitouttamis- ja rekrytointitarkoituksiin, jotta Nokia pystyy pitämään palveluksessaan ja palkkaamaan yhtiön tulevan menestyksen kannalta keskeisiä lahjakkuuksia. Vuoden 2014 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaan annettavien osakkeiden määrää vähennettiin merkittävästi, eikä niitä anneta enää säännöllisesti. Vuoden 2015 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaan osakepalkkiot jakautuvat kolmeen yhtä suureen erään, joilla on yhden, kahden ja kolmen vuoden sitouttamiskaudet, mutta  vuoden 2014 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman lailla, ehdollisia osakepalkkioita käytetään erittäin rajoitetusti ja vain poikkeuksellisissa tapauksissa sitouttamis- ja rekrytointitarkoituksiin.