Olet tässä

Hallinto

Nokia noudattaa hallinnossaan Suomen lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystään, vuoden 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä NASDAQ OMX Helsingin ja New Yorkin pörssin pakottavia hallinto- ja ohjausjärjestelmään liittyviä sääntöjä.Hallinnon rakenne

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla muun muassa osoitteesta  www.cgfinland.fi. New Yorkin pörssin ulkomaisiin yhtiöihin soveltuvat pakottavat hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat säännöt ovat saatavilla osoitteesta http://nysemanual.nyse.com/lcm/

Poikkeama listayhtiöiden hallinnointikoodista

Nokia poikkesi vuonna 2013 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 39, sillä Nokian ehdolliset osakepalkkio-ohjelmat eivät sisältäneet suoritus- tai tuloskriteereitä vaan olivat ainoastaan aikaan rajattuja sisältäen vähintään kolmen vuoden sitouttamiskauden osakepalkkion myöntämispäivästä lukien. Ehdollisia osakepalkkioita annetaan vain poikkeuksellisissa tapauksissa sitouttamis- ja rekrytointitarkoituksiin, jotta Nokia pystyy säilyttämään ja palkkaamaan yhtiön tulevan menestyksen kannalta keskeisiä lahjakkuuksia. Vuoden 2014 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaan annettavien osakkeiden määrää vähennettiin merkittävästi, eivätkä ne ole enää osana vuosittaisia kannustimien myöntämisprosessia.

Nokia poikkesi vuonna 2013 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 46, sillä Nokian entisen toimitusjohtajan Stephen Elopin irtisanomispalkkio ylitti hänen kahden vuoden kiinteää palkkaansa vastaavan määrän. Vaikka päätämme ylimmän johdon kokonaispalkkioista muun muassa vertaamalla niitä vasten vertailuyhtiöiden palkkiotasoja, on yhtiön tapana ollut pitää kiinteä palkanosuus suhteellisesti pienenä ja korostaa muuttuvaa palkanosaa. Tämä palkkiojärjestelmä on suunniteltu yhdenmukaistamaan johtajien edut osakkeenomistajien etujen ja Nokian menestyksen mukaisiksi. Irtisanomispalkkion määrään vaikutti merkittävästi myös osakkeen kurssin nousu Microsoftin kanssa solmitun yritysjärjestelyn julkistamisen ja Stephen Elopin sopimuksen irtisanomisen välisenä aikana, sillä Elopin irtisanomiskorvaus muodostui yli 80-prosenttisesti osakepohjaisesta palkkiosta. Lisäksi, Nokian ja Microsoftin välisen sopimuksen mukaisesti Microsoft maksoi palkkiosta 70 % ja loput 30 % palkkiosta, 7,3 miljoonaa euroa, maksoi Nokia.