Olet tässä

Nokia Siemens Networks ostaa osan Motorolan langattomista verkkotoiminnoista 1,2 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla

- Kaupan odotetaan vahvistavan Nokia Siemens Networksin maailmanlaajuista asemaa merkittävästi, erityisesti Yhdysvalloissa ja Japanissa.
- Nokia Siemens Networksin tavoitteena on jatkaa Motorolan yli 50 vakiintuneen verkko-operaattoriasiakkaan toimittajana ja vahvistaa kumppanuussuhteita myös muiden kanssa.
- Kaupan tarkoituksena on parantaa Nokia Siemens Networksin asemaa keskeisissä langattomissa teknologioissa ja antaa sille CDMA-teknologiassa mittava maailmanlaajuinen osuus.
- Motorola säilyttää itsellään iDEN-liiketoimintansa, suurimman osan langattomien verkkotoimintojen patenteista sekä muuta erikseen määriteltyä omaisuutta.
- Yhtiöt odottavat saavansa kaupan loppuunsaattamiseen vaadittavat toimenpiteet suoritettua vuoden 2010 loppuun mennessä.

Nokia Siemens Networks ja Motorola Inc. ilmoittivat tänään solmineensa sopimuksen, jonka mukaan Nokia Siemens Networks ostaa käteisellä enemmistön Motorolan langattomista verkkotoiminnoista 1,2 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla. Yhtiöt odottavat saavansa kaupan loppuunsaattamiseen vaadittavat toimenpiteet suoritettua vuoden 2010 loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen edellyttää sopimuksen sisältämien tavanomaisten kauppaehtojen toteutumista, mukaan lukien viranomaishyväksyntöjä.

"Tämä on erittäin kiinnostava kauppa, jolla uskon olevan merkittäviä etuja asiakkaille, työntekijöille ja omistajillemme", totesi Nokia Siemens Networksin toimitusjohtaja Rajeev Suri. "Motorolan nykyasiakkaat saavat jatkossakin ensiluokkaisen tuen nykyiselle verkkokannalleen sekä selkeän reitin uuden sukupolven teknologioihin. Työntekijät siirtyvät työskentelemään alan johtavan, maailmanlaajuisesti toimivan yhtiön palvelukseen. Nokia Siemens Networks hyötyy kaupasta, sillä sen odotetaan parantavan kannattavuuttamme ja kassavirtaamme sekä tarjoavan merkittäviä kasvumahdollisuuksia."

"Motorola on erittäin ylpeä verkkotoimintojensa operatiivisesta ja taloudellisesta suoriutumisesta ja työntekijöistään, joista on nyt tulossa arvokas lisä Nokia Siemens Networksille. Olemme tyytyväisiä päästyämme sopimukseen näiden toimintojen liittämisestä alan johtavaan yritykseen", sanoi Motorolan toimitusjohtaja Greg Brown. "Tämä on erinomainen uutinen asiakkaillemme, sijoittajillemme sekä henkilöstöllemme. Kauppa terävöittää meidän strategista painopistettämme, johon kuuluvat liiketoimintakriittiset ratkaisut julkista sektoria, yleistä turvallisuutta ja yrityksiä edustaville asiakkaillemme."

Kaupan myötä Nokia Siemens Networks tavoitteena on jatkaa Motorolan yli 50 vakiintuneen verkko-operaattoriasiakkaan toimittajana sekä vahvistaa asemaansa China Mobilen, Clearwiren, KDDI:n, Sprintin, Verizon Wirelessin ja Vodafonen kanssa.

"Olemme iloisia saadessamme joitakin uusia asiakassuhteita vahvistaessamme samalla asemaamme muiden kanssa", sanoi Suri. "Uskon että Motorolan verkkoliiketoimintojen liittämisen myötä yhtiömme maailmanlaajuinen asema vahvistuu merkittävästi. Laajennamme toimintaamme Yhdysvalloissa, Japanissa ja muilla tärkeimmillä markkinoilla ja lujitamme maailmanlaajuista johtoasemaamme langattomissa verkkotoiminnoissa."

"Verizonin kannalta tämänpäiväinen uutinen on hyvä maailmanlaajuiselle langattomalle teollisuudenalalle", sanoi Verizonin teknologiajohtaja Richard J. Lynch. "Sopimus saattaa yhteen Verizonin kaksi tärkeää toimittajaa. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyön jatkumista Nokia Siemens Networksin kanssa."

Nokia Siemens Networksin arvion mukaan Motorolan toimintojen liittämisen myötä yhtiöstä tulee liikevaihdolla mitattuna langattomissa verkoissa Yhdysvaltain kolmanneksi suurin toimittaja ja Japanin suurin ulkomainen toimittaja, ja samalla yhtiö vahvistaa nykyistä asemaansa maailman toiseksi suurimpana verkkotoimittajana.

Motorolan verkkoliiketoiminta tarjoaa tuotteita ja palveluita langattomille verkoille, joihin kuuluvat GSM, CDMA, WCDMA, WiMAX ja LTE. Yhtiö on markkinajohtaja WiMAX-teknologiassa ja sillä on 41 sopimusta 21 maassa. Sillä on myös maailmanlaajuisesti vahva osuus CDMA-teknologiassa 22 eri maassa sijaitsevien 30 aktiivisen verkon myötä sekä vankka GSM-asennuskanta, johon kuuluu yli 80 aktiivista verkkoa 66 maassa. Lisäksi yhtiö on erittäin kiinnostava LTE-teknologiaa eturintamassa omaksuvien yritysten näkökulmasta.

"Yhdistämällä Motorolan langattomat verkkoliiketoiminnat yhtiöömme tarkoituksemme on varmistaa, että olemme valmiita vastaamaan asiakkaiden suunnitelmiin, kun nämä siirtyvät CDMA-verkoista seuraavan sukupolven teknologioihin", sanoi Nokia Siemens Networksin asiakkuuksista vastaava johtaja Bosco Novak. "Voimme yhdessä hyödyntää Nokia Siemens Networksin TD-LTE-ratkaisujen ja Motorolan WiMAX- ja LTE-liiketoiminnan vahvuuksia ja vastata näin paremmin asiakkaiden muuttuviin teknologia- ja liiketoimintatarpeisiin."

Nokia Siemens Networksin palvelukseen on tarkoitus siirtyä noin 7500 työntekijää Motorolan langattomista verkkoliiketoiminnoista, kun kauppa saadaan päätökseen. Tähän sisältyvät suuret tutkimus- ja kehitystoimipaikat Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Intiassa. Motorola säilyttää itsellään iDEN-liiketoimintansa, suurimman osan langattomien verkkotoimintojen patenteista sekä muuta erikseen määriteltyä omaisuutta.

Yhtiöt odottavat saavansa kaupan loppuunsaattamiseen vaadittavat toimenpiteet suoritettua vuoden 2010 loppuun mennessä, eikä kaupan siten odoteta vaikuttavan Nokia Siemens Networksin vuoden 2010 taloudelliseen tulokseen.

Lisäksi Nokia Siemens Networks ja Motorola tutkivat mahdollisuutta solmia maailmanlaajuinen yhteistyösuhde yleisen turvallisuuden alalla. Tämä yhteistyö yhdistäisi Motorolan asiantuntemuksen julkisille turvallisuusorganisaatioille tarjottavissa ratkaisuissa ja Nokia Siemens Networksin kaupalliset LTE-ratkaisut.

Tiedotuspuhelu ja webcast
Nokia Siemens Networks ja Motorola järjestävät yhteisen tiedotustilaisuuden medialle maanantaina 19.7. klo 17.30 Suomen aikaa. Linkki webcast-tietoihin: www.motorola.com/investor.

Nokia Siemens Networks
Nokia Siemens Networks on yksi maailman johtavista tietoliikennelaitteita ja -ohjelmistoja valmistavista sekä operaattoripalveluita tarjoavista yrityksistä. Innovaatio ja kestävä kehitys keskeisinä lähtökohtinamme tarjoamme täydellisen langattomien ja kiinteiden tietoliikenneratkaisujen valikoiman sekä operaattoripalveluita, joihin kuuluvat konsultointi-, järjestelmäintegraatio-, verkkojen toteutus-, ylläpito- ja hallintapalvelut. Nokia Siemens Networks toimii 150 maassa ja sen pääkonttori on Espoossa. www.nokiasiemensnetworks.com

Keskustele Nokia Siemens Networksiin liittyvistä uutisista osoitteessa http://blogs.nokiasiemensnetworks.com ja selvitä osoitteessa http://connectivityscorecard.org hyödynnetäänkö maassanne verkkotoimintojen koko potentiaalia.

Motorola
Motorola tunnetaan eri puolilla maailmaa viestintään liittyvistä innovaatioistaan ja se pyrkii kehittämään yhteydenpitotapoja kaikkialla maailmassa. Motorola viitoittaa tietä uudenlaiseen innovatiivisuuteen, jonka ansiosta yksityishenkilöt, yritykset ja julkinen sektori voivat parantaa verkostoitumistaan ja liikkuvuuttaan entisestään - aina laajakaistaviestinnän infrastruktuurista, yritysten liikkuvuudesta ja yleisen turvallisuuden ratkaisuista langattomiin ja kiinteillä yhteyksillä toimiviin digitaalisiin viestintälaitteisiin, jotka tarjoavat innostavia käyttökokemuksia. Vuonna 2009 Motorolan (NYSE: MOT) liikevaihto oli 22 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Lisätietoja on osoitteessa www.motorola.com.

TULEVAISUUDEN NÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

Nokia
On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja niiden yhdistelmien julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluja sekä niiden yhdistelmiä; C) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; D) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden yhdistelmien teollisuusalan volyymeja kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita koskevat arviot ja tavoitteet; E) toiminnallisia tavoitteita ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; F) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; G) arviot koskien yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet yrityskauppojen tai uudelleenjärjestelyiden toteuduttua; ja H) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden yhdistelmien kilpailukyky ja laatu; 2) kykymme kehittää tai hankkia tarkoituksenmukaisia teknologioita oikea-aikaisesti ja menestyksekkäästi ja kaupallistaa sitä uusina kehittyneinä tuotteina ja palveluina sekä niiden yhdistelminä, mukaan lukien kykymme saada sovelluskehittäjät ja sisällöntuottajat kehittämään sovelluksia ja tarjoamaan sisältöä käytettäväksi laitteissamme; 3) kykymme mukauttaa liiketoimintamme tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja kannattavasti yhdistelmälaitemarkkinoiden sekä palvelumarkkinoiden vaatimuksiin; 4) kova kilpailutilanne eri toimialoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 5) mitkä tahansa todelliset tai väitetyt viat tai muut tuotteidemme ja palveluidemme sekä niiden yhdistelmien laatuun, turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 6) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehitys sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 7) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 8) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin ja Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 9) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 10) kykymme hankkia keskeytyksettä riittäviä määriä kohtuullisen hintaisia ja laatuisia täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja, sovelluksia ja sisältöä; 11) menestyksemme yhteistyöjärjestelyissä kolmansien osapuolten kanssa koskien uusia teknologioita tai uusia tuotteita ja palveluita mukaan lukien sovellukset ja sisältö; 12) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden ja palvelujen sekä niiden yhdistelmien laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikaiset toimitukset; 13) kykymme hallita varastoamme ja sopeutua oikea-aikaisesti tuotteidemme kysynnän muutoksiin; 14) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme sekä niiden yhdistelmissä käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin 15) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 16) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset sekä poliittiset tai taloudelliset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 18) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida päteviä työntekijöitä; 19) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; 20) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 21) kykymme saavuttaa tavoitellut Nokia Siemens Networksin kustannussäästöt ja lisätä sen kannattavuutta sekä toteuttaa siihen liittyviä uudelleenjärjestelyitä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 22) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 23) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 24) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemens AG:n ("Siemens") entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 25) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2009 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F). 11-32 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Motorola
Tämä lehdistötiedote sisältää sovellettavien Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalakien tarkoittamia "tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja". Nämä kannanotot on tehty vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform -lain safe harbor -määräyksen mukaan ja niissä esiintyy sanoja kuten "uskoa", "odottaa", "aikoa", "ennakoida", "arvioida" tai muita vastaavia ilmaisuja. Emme voi taata, että näissä lausunnoissa mainitut tapahtumat tulevat toteutumaan. Tulevaisuudennäkymiin liittyvät kannanotot edustavat vain näkemyksiämme tänään, eikä niiden varaan tulisi laskea myöhempiä näkemyksiämme. Lukijoita pyydetään huomioimaan, että tulevaisuudennäkymiin liittyviin kannanottoihin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä lausunnoista, jotka tässä tiedotteessa annamme. Motorola ei voi vaikuttaa moniin näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, joihin kuuluu muun muassa: (1) sopimusehtojen täyttyminen, johon sisältyy (a) todistus viranomaishyväksynnöistä, ja (b) huomattavan haitallisen vaikutuksen puuttuminen ehdotettuun kauppaan kuuluvalle Motorolan omaisuudelle; (2) Nokia Siemens Networks ja Motorola pystyvät saattamaan kaupan päätökseen; (3) vaikutus Motorolan toimintaan ja taloudelliseen tulokseen, joka johtuu tämän kaupan hyödyistä; ja (4) kaupan päätökseen saattamisen aikataulu. Yksityiskohtainen kuvaus Motorolaan vaikuttavista riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy Motorolan vuoden 2009 vuosikertomuksen, Form 10-K, kohdasta 1A ja yrityksen muista asiakirjoista Yhdysvaltain Arvopaperikomissiolle (Securities and Exchange Commission). Nämä asiakirjat ovat saatavilla ilmaiseksi Yhdysvaltain Arvopaperikomission internetsivuilla: www.sec.gov ja Motorolan sivuilla www.motorola.com. Motorola ei sitoudu julkistesti päivittämään tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai riskitekijöitä uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia Siemens Networks
Johanna Harjula
Viestintä
Puh. 07180 31399
Sähköposti: johanna.harjula@nsn.com 

Motorola
Jennifer Erickson
Viestintä
Puh. +1 847 435 5320
Sähköposti: jennifer.erickson@motorola.com