Olet tässä

Colin Giles jättää yhtiön, Nokia keventää myyntiorganisaation johtoa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
19.4.2012 klo 13:05

Nokia kertoi tänään, että myyntijohtaja ja Nokian johtokunnan jäsen Colin Giles jättää nykyisen asemansa ja Nokian johtokunnan 30. kesäkuuta 2012.  Paljon matkustanut Giles on päättänyt lähteä yhtiöstä viettääkseen enemmän aikaa perheensä kanssa.

Nokia yksinkertaistaa myyntiorganisaatiota Gilesin lähdön yhteydessä ja vähentää myyntiorganisaation johdosta yhden tason. Tämän ansiosta asiakkaisiin voidaan keskittyä entistä paremmin ja tarjota samalla yritysjohdolle entistä parempi näkyvyys markkinatilanteeseen. Tästä päivästä alkaen Nokian neljä aluejohtajaa ja myyntitoimintojen johtaja raportoivat jatkossa suoraan Markets-yksikön johtajalle Niklas Savanderille.

Aluejohtajat ovat Chris Weber (Pohjois-Amerikka ja Latinalainen Amerikka), Shiv Shivakumar (Intia, Lähi-itä ja Afrikka), Olivier Puech (Aasian ja Tyynenmeren alue) ja Victor Saeijs (Eurooppa ja Euraasia).

"Rakenteemme myötä keskitymme varmistamaan, että myyntiorganisaatiomme tukee paikallisten asiakkaiden vaatimuksia, kunkin markkinan kilpailutilannetta ja maakohtaisia myynti- ja markkinointitaktiikoita, sanoi Savander. "Yhden myyntijohdon portaan vähentämisen seurauksena voimme nopeuttaa myynnin toimenpiteitä ja parantaa liiketoimintayksiköidemme ja paikallisten tiimien välistä yhteistyötä."

Giles tuli Nokiaan vuonna 1992 ja on toiminut yrityksessä monissa markkinoinnin ja myynnin tehtävissä. Gilesilla oli merkittävä rooli Nokian asemoituessa Aasiaan ja Kiinaan ja hän laajensi Nokian myynti- ja markkinointitoimintaa useille eri alueille ympäri maailmaa. Viimeisimmässä tehtävässään hän johti globaalia myyntiorganisaatiota Nokian muutoksen aikana. Colin jatkaa Nokiassa kesäkuun 30. päivä 2012 saakka tukeakseen uuden rakenteen perustamista.

"Colinin johtajuus on ollut tärkeää muuttaessamme Nokian strategiaa ja linjatessamme myyntiorganisaatiota uusien tuoteperheiden, Lumian ja Ashan, mukaan," sanoo toimitusjohtaja Stephen Elop. "Arvostamme Colinin sitoutumista Nokiaa kohtaan hänen työvuosiensa aikana ja toivotamme hänelle menestystä uran seuraavassa vaiheessa."

Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: http://www.nokia.com/about-nokia

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotetut suunnitelmat ja hyödyt liittyen kumppanuuteen Microsoftin kanssa, jossa pyritään tuomaan yhteen yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi älypuhelimille; B) uusien strategioidemme toteuttamisen aikataulut ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja toiminnallisessa rakenteessa; C) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalamme volyymien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liike­vaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteitamme ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; J) arviot koskien yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa yrityskauppoihin tai uudelleenjärjestelyihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "tavoite", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) menestyksemme älypuhelinmarkkinoilla, mukaan lukien kykymme esitellä ja tuoda markkinoille merkittäviä määriä houkuttelevia, kilpailukykyisesti hinnoiteltuja Nokia-tuotteita joissa on Windows Phone -alusta, jotka erottuvat positiivisesti kilpailijoidemme tuotteista sekä Windows Phone -ekosysteemin ulkopuolella että sisällä; 2) kykymme tehdä niistä Nokia-tuotteista, joissa on Windows Phone­ ­-alusta, kilpailukykyinen valinta kuluttajille sekä menestyksemme Microsoftin kanssa kannustaa ja tukea sitä, että saavutetaan kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi Windows Phone -alustaan perustuville älypuhelimille, joka saavuttavat riittävän laajuuden, arvon ja houkuttelevuuden kaikille markkinaosapuolille; 3) haasteet joita meillä on liittyen kykyymme ylläpitää Symbian-alustaan perustuvan puhelinvalikoimamme kilpailukykyisyyttä ja Symbian-alustan taloudellista elinkelpoisuutta kun siirrymme Windows Phone -alustaan ensisijaisena älypuhelin­ohjelmisto­alustanamme; 4) kykymme saada tuottoa sijoituksillemme seuraavan sukupolven laitteisiin, ohjelmisto-alustoihin ja käyttäjäkokemuksiin; 5) kykymme tuottaa houkuttelevia ja kilpailukykyisiä matka­puhelimia, mukaan lukien sellaisia matkapuhelimia joissa on älypuhelimille ominaisia piirteitä, oikea-aikaisesti ja kustannus­tehokkaasti siten, että ne ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan erottuvia ja että niissä on paikallisesti relevantteja palveluita ja sovelluksia; 6) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 7) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 8) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöönpanna uusi toiminta­rakenne liiketoiminnoillemme sekä kykymme saavuttaa tavoitel­tuja tehokkuusetuja ja kustannussäästöjä; 9) Location & Commerce ­strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme ylläpitää tämän hetkiset liikevaihdon lähteet, kyky tarjota tukea meidän Devices & Services -liiketoiminnalle ja luoda uusia liike­vaihdon lähteitä meidän paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupan­käyntipalveluihin liittyvistä omaisuuseristä; 10) menestyksemme yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyissä kolmansien osapuolten, mukaan lukien Microsoftin kanssa; 11) kykymme nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja kilpailukykyisiä mobiilituotteita sekä paikkatietoihin perustuvia että muita palveluita; 12) riippuvaisuus mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 13) kykymme suojata useita patentoituja standardisoituja tai differoivia teknologioita kolmansien osa­puolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät teollis­oikeuk­siemme mitätöimiseen; 14) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, mikäli strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä; 15) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 16) kykymme yllä­pitää menestyksekkäästi tuotannon, palveluiden kehittämisen ja toimittamisen, sekä logistiikan tehokkuutta ja kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus tietoturva ja oikea-aikainen toimitus; 17) kykymme hankkia oikea-aikaisesti ja keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ehdoin; 18) kykymme hallita varastoamme ja sopeuttaa toimituksemme oikea-aikaisesti tuotteidemme muuttuvaan kysyntään; 19) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 20) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koske­vien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmitulo tai vuoto; 21) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme hinnoittelua ja tuotteisiimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 22) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 23) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 24) taloudellisiin, poliittisiin tai säädöksiin liittyvien tapahtuminen sekä muiden tapahtumien vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme tai omaisuuseriimme kehittyvissä maissa; 25) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset maissa, joissa meillä on omaisuuseriä tai liiketoimintaa; 26) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille tulee maksettavaksi lisää veroja jollakin tai useilla niistä monista oikeudenkäyttöalueista joissa meillä on liiketoimintaa; 27) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 28) oikeudenkäyntien epäsuotuisat lopputulokset; 29) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiili­tuotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 30) Nokia Siemens Networksin kyky toimeenpanna menestyksekkäästi tai ­oikea-aikaisesti sen uusi strategia ja uudelleenjärjestelysuunni­telma ja lisätä sen yleistä kilpailukykyä kannattavuutta; 31) Nokia Siemens Networksin menestys tietoliikenneverkkoihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa sen liiketoiminta ja toiminnot oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 32) Nokia ­Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa sen markkina-­asemaa tai vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 33) Nokia Siemens Networksin likviditeetti ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin; 34) Nokia Siemens Networksin kyky tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä parannuksia ja teknologioita; 35) Nokia ­Siemens Networksin kyky menestyksekkäästi toimeenpanna sen strategia Motorola Solutions -yhtiöltä hankituille langattomien verkkotoimintojen omaisuuserille; 36) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 37) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 38) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemensin­ ­entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens­ Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; ja 39) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Net­worksin­ asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2011 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 13-47 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lehdistötiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.com