Olet tässä

Nokia Oyj:n vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia OYJ
Osavuosikatsaus
19.4.2012 klo 13.00

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen taulukot sisältävä täydellinen osavuosikatsaus on saatavilla osoitteessa http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2012Q1f.pdf. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

- Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 7,4 miljardia euroa (vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 10,4 miljardia euroa)

- Ei-IFRS-osakekohtainen tulos -0,08 euroa ja raportoitu osakekohtainen tulos -0,25 euroa

- Tappiot johtuivat ennakoitua suuremmista kilpailullisista haasteista ja kausiluonteisesta vaihtelusta Raportoitu liiketappio johtui lisäksi pääosin uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kuluista

- Älypuhelinstrategian toteutus etenee:
- Nokia Lumia -tuotevalikoimaa laajennettiin kattaamaan sekä korkeampia että  edullisempia hintaluokkia Lumia 900- ja Lumia 610 -älypuhelinten esittelyn myötä  vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä
- Lumia -älypuhelimet saatavilla tähän mennessä 45 maassa (31 uutta maata vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä)
- Rohkaiseva Nokia Lumia 900 -älypuhelimen esittely yhdessä AT&T:n kanssa Yhdysvalloissa

- Peruspuhelinvalikoima uudistui 7 uudella Asha -matkapuhelimella, joiden myynnin ylösajo on käynnissä
- Nokia ryhtyy toimenpiteisiin sekä kasvattaakseen nopeasti Lumia -älypuhelinten myyntiä että tukeakseen peruspuhelinten myyntiä
- Nokia suunnittelee vauhdittavansa ja syventävänsä tuntuvasti Devices & Services -liiketoiminnan kustannussäästöjä. Suunnitellut säästöt heijastavat Nokian strategiaa ja yhtiö kertoo niistä tarkemmin niin pian kuin mahdollista 
- Tase on pysynyt vahvana; vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopussa yhtiön bruttokassa ja muut likvidit varat olivat noin 9,8 miljardia euroa ja Nokian nettokassa ja muut likvidit varat olivat noin 4,9 miljardia euroa
- Nokian arvioitu vuotuinen patenttilisenssien tulovirta nykytasolla on noin 0,5 miljardia  euroa

Toimitusjohtaja Stephen Elop sanoi vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tuloksesta: "Olemme käymässä läpi merkittävää yhtiön muutosta teollisuudenalalla, joka edelleen kehittyy ja muuttuu nopeasti. Olemme viime vuoden aikana edistyneet uuden strategiamme toteutuksessa, mutta olemme kohdanneet ennakoitua suurempia kilpailullisia haasteita.

Olemme esitelleet neljä Nokia Lumia-älypuhelinta aikataulusta edellä ja niiden saama suosio ja palkinnot ovat rohkaisevia. Varsinaiset myyntitulokset ovat kuitenkin olleet vaihtelevia. Olemme ylittäneet odotuksia joillakin markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, kun taas eteneminen  tietyillä markkinoilla, kuten Iso-Britanniassa, on ollut haasteellisempaa.

Samaan aikaan edullisempien hintaluokkien matkapuhelinmarkkinat käyvät läpi rakennemuutosta, jossa täysin kosketusnäytölliset puhelimet haastavat perinteiset matkapuhelimet. Tästä muutoksesta johtueen jatkamme tarkkaan harkituilla  toimenpiteillä  Series 40 -ohjelmistoalustan uudistamista ja suunnittelemme tuotevalikoiman vahvistamista vuoden 2012 toisen neljänneksen aikana. Investoimme Mobile Phones -yksikköömme tavoitteena tuotetarjonnan aukkojen täyttäminen.

Meillä on selkeä tarve toteuttaa strategiaamme entistä nopeammin. Nopeutamme tahtiamme ja toimme Lumia 610- ja Lumia 900 -älypuhelimet markkinoille kuluneen  vuosineljänneksen aikana, laajennamme läsnäoloamme markkinoilla, lisäämme mainontaamme, tuomme avainasiakkaiden pyytämiä toiminnallisuuksia laitteisiin ja laajennamme menestyneimpiä go-to-market -aktiviteetteja. Samalla olemme terävöittäneet  toimiamme edullisten älypuhelinten tuotevalikoimassa ja peruspuhelinliiketoimintamme parempien tulosten saavuttamisessa sekä kassa-asemamme turvaamisessa. 

Uskomme strategiaamme, keskitymme yllä mainittujen toimenpiteiden nopeaan toteutukseen ja arvon luontiin osakkeenomistajillemme pidemmällä aikavälillä."

YHTEENVETO TALOUDELLISISTA PÄÄKOHDISTA

Seuraavassa taulukossa esitetään valikoidut erät mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

  Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen
raportoidut ja ei-IFRS-luvut1,2
Miljoonaa euroa 1-3/2012 1-3/2011 Muutos 1-3/

2012 vs.

1-3/2011
10-12/2011 Muutos 1-3/

2012 vs.

10-12/2011
Nokia
Liikevaihto 7 354 10 399 -29 % 10 005 -26 %
Liikevoitto -1 340 439 -954
Liikevoitto (ei-IFRS) -260 704 478
Tulos per osake,
 laimennettu, euroa
-0,25 0,09 -0,29
Tulos per osake,
laimennettu, euroa (ei-IFRS)3
-0,08 0,13 0,06
Liiketoiminnan
nettorahavirta
-590 -173 634
Nettokassa ja muut
likvidit varat4
4 872 6 372 -24 % 5 581 -13 %
Devices & Services5
 Liikevaihto 4 246 7 087 -40 % 5 997 -29 %
Smart Devicesin
liikevaihto
1 704 3 528 -52 % 2 747 -38 %
Mobile Phonesin
liikevaihto
2 311 3 407 -32 % 3 040 -24 %
Matkaviestinten
kappalemääräinen
myynti (miljoonaa
laitetta)
82,7 108,5 -24 % 113,5 -27 %
Smart Devicesin
kappalemääräinen
myynti (miljoonaa
laitetta)
11,9 24,2 -51 % 19,6 -39 %
Mobile Phonesin
kappalemääräinen
myynti (miljoonaa
laitetta)
70,8 84,3 -16 % 93,9 -25%
Matkaviestinten
keskimääräinen
myyntihinta6
51 65 -22 % 53 -4 %
Smart Devicesin
keskimääräinen
myyntihinta 6
143 146 -2 % 140 2 %
Mobile Phonesin
keskimääräinen
myyntihinta6
33 40 -18 % 32 3 %
 Liikevoitto -219 729 203
 Liikevoitto (ei-IFRS) -127 733 292
 Liikevoittoprosentti -5,2 % 10,3% 3,4%
 Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) -3,0 % 10,3% 4,9%
Location &
Commerce5
 Liikevaihto 277 232 19 % 306 -9 %
 Liikevoitto -94 -132 -1 205
 Liikevoitto (ei-IFRS) 36 -16 29 24 %
 Liikevoittoprosentti -33,9 % -56,9 % -393,8 %
 Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 12,9 % -6,9 % 9,5 %
Nokia Siemens
Networks5,7
 Liikevaihto 2 947 3 171 -7 % 3 815 -23 %
 Liikevoitto -1 005 -142 67
 Liikevoitto (ei-IFRS) -147 3 176
 Liikevoittoprosentti -34,1% -4,5 % 1,8 %
 Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) -5,0 % 0,1 % 4,6 %

Alaviite 1 liittyen ei-IFRS-tulokseen: Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Kertaerät, jotka eivät sisälly ei- IFRS-tunnuslukuihin, on määritelty tarkemmin alla olevassa alaviitteessä 2 ja vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen sekä vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen osalta vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen taulukoissa sivuilla 23-25 ja 26 ja vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen osalta 26.1.2012 julkaistun vuoden 2011 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2011 taulukot sisältävän täydellisen katsauksen sivuilla5, 22-24 ja 26. 

Nokia arvioi, että ei-IFRS-tunnusluvut antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa. Ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin esitetään vuoden 2012 ensimmäiseltä  neljännekseltä ja vuoden 2011 ensimmäiseltä neljännekseltä taulukot sisältävän vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen täydellisen osavuosikatsauksen sivuilla 20, 23 - 26. Vuoden 2011 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys löytyy 26.1.2012 julkaistun vuoden 2011 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2011 taulukot sisältävän täydellisen katsauksen sivuilta 20, 22-24.

Alaviite 2 liittyen ei-IFRS-tunnuslukuihin, joihin eivät sisälly seuraavat erät:

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen 1 080 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:
- 772 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuvä kuluerä.
- 10 miljoonan euron Location & Commerce -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 91 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä. 
- 86 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorolan verkkoliiketoiminnan hankinnasta. 
- 120 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally-yrityskaupoista

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen verot: Nokian veroihin vaikutti 135 miljoonan euron määräinen Nokia Siemens Networksin laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennys.

Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen 265 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:
- 28 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä.
- 117 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta.
- 116 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 4 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat OZ Communications-, Novarra, MetaCarta-, ja Motally-yrityskaupoista Devices & Services -ryhmässä.

Vuoden 2011 viimeisen neljänneksen 1 432 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät
- 1 090 miljoonan euron Location & Commerce -liiketoiminnan osittainen liikearvon alennus.
- 25 miljoonan euron Location & Commerce -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 119 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat NAVTEQ-yrityskaupasta.  
- 100 miljoonan euron uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä ja 36 miljoonaa euroa siihen liittyviä arvonalennuksia Devices & Services -liiketoiminnassa.
- 2 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally-yrityskaupoista.
- 86 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin liiketoiminnan perustamisesta ja Motorolan verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 23 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä.
- 49 miljoonan euron kartellikorvauksista johtuva tuloerä.

Alaviite 3 liittyen Nokian ei-IFRS-osakekohtaiseen tulokseen: Nokian veroihin vaikutti edelleen kielteisesti se, että tietyistä Nokia Siemens Networksin laskennallisista veroeristä ei kirjata verohyötyä. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä myös Devices & Services -liiketoiminnan yhteen vuosineljännekseen kohdistuneilla verokuluilla oli kielteinen vaikutus. Nokian pitkän aikavälin arvioitua 26 %:n veroprosenttia soveltaen ei-IFRS-osakekohtainen tulos olisi ollut noin 2,1 eurosenttiä korkeampi vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Alaviite 4 liittyen Nokian nettokassaan ja muihin likvideihin varoihin: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla.

Alaviite 5 liittyen toiminnalliseen ja raportoinnin rakenteeseen: Nokia otti käyttöön nykyisen toiminnallisen rakenteensa vuoden 2011 aikana ja sillä on kolme liiketoimintaa: Devices & Services, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks ja neljä toiminnallista ja raportoitavaa segmenttiä. Nämä segmentit ovat Devices & Services -liiketoimintaan kuuluvat  Smart Devices - ja Mobile Phones -yksiköt, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks. Smart Devices -yksikkö keskittyy älypuhelimiin ja Mobile Phones -yksikkö keskittyy massamarkkinoille suunnattuihin peruspuhelimiin. Devices & Services -liiketoiminta sisältää myös Devices & Services Muu -osion, jonka liikevaihto sisältää Nokian luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun ja varaosien liikevaihdon ja edellä mainittuihin liittyvät myynnin kulut ja toimintakulut, sekä patenttilisenssitulot ja yhteiset tutkimus- ja tuotekehityskulut. Location & Commerce -liiketoiminta keskittyy paikkatietopalveluiden ja paikallisten kaupankäyntipalveluiden kehittämiseen. Nokia Siemens Networks on yksi maailman johtavista tietoliikenneinfrastruktuurin laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimittajista.

Alaviite 6 liittyen keskimääräisiin myyntihintoihin: Nokian matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta koostuu Devices & Services - liiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta (Smart Devices -liiketoimintayksikön liikevaihto, Mobile Phones -liiketoimintayksikön liikevaihto ja Devices & Services Muu -osion liikevaihto) jaettuna Devices & Services -liiketoiminnan matkaviestinten kappalemääräisellä myynnillä. Devices & Services Muu -osion liikevaihto sisältää ensisijaisesti Nokian luksuspuhelinliiketoiminta Vertun ja varaosien liikevaihdon, sekäpatenttilisenssitulot. Smart Devicesin laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Smart Devices -yksikön liikevaihdosta jaettuna Smart Devices -yksikön kappalemääräisellä myynnillä. Mobile Phonesin laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Mobile Phones -yksikön liikevaihdosta jaettuna Mobile Phones -yksikön kappalemääräisellä myynnillä.

Alaviite 7 liittyen Nokia Siemens Networksiin: Nokia Siemens Networks sai päätökseen Motorola Solutionsin verkkoliiketoiminnan oston 30.4.2011. Siten Nokia Siemens Networksin luvut vuoden 2012 ensimmäiseltä neljännekseltä eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lukujen kanssa.

NOKIAN NÄKYMÄT
- Nokia arvioi, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 toisella neljänneksellä on vastaavaa tasoa kuin vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen -3,0 tai sen alapuolella. Tämä näkymä heijastaa sekä vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen alemmista takuukuluista johtuvan edun arvioitua kertaluonteisuutta että Nokian arvioita useista muista tekijöistä. Näihin tekijöihin kuuluvat:
- teollisuudenalan kilpailudynamiikka, jonka arvioidaan edelleen vaikuttavan kielteisesti Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköihin;
- uusiin tuotteisiin liittyvä toimitusten ajoitus, tuotteiden myynnin ylösajo ja kuluttajakysyntä; ja
- makroekonominen ympäristö

- Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut ovat yli 1 miljardia euroa alemmat koko vuoden 2013 osalta verrattuna koko vuoden 2010 Devices & Services - liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakuluihin, jotka olivat 5,35 miljardia euroa. Nokia suunnittelee vauhdittavansa ja syventävänsä tuntuvasti Devices & Services -liiketoiminnan kustannussäästöjä. Säästöt heijastavat Nokian strategiaa ja yhtiö kertoo niistä tarkemmin niin pian kuin mahdollista. 
- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin parantuvan selvästi vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen -5,0:n tasosta. Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelman luonteesta sekä vallitsevasta makroekonomisesta tilanteesta johtuen kannattavuuden paranemisen ajoitus on epävarma. Tästä johtuen Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan epävakaa vuonna 2012.
- Nokia Siemens Networks tavoittelee edelleen 1 miljardin euron säästöjä vuosittaisissa ei-IFRS-toimintakuluissaan ja välillisissä tuotantokustannuksissaan vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna.

VUODEN 2012 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

NOKIA

Nokia otti käyttöön nykyisen toiminnallisen rakenteensa vuoden 2011 aikana ja sillä on kolme liiketoimintaa: Devices & Services, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks ja neljä toiminnallista ja raportoitavaa segmenttiä. Nämä segmentit ovat Devices & Services -liiketoimintaan sisältyvät Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköt, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks. Smart Devices -yksikkö keskittyy älypuhelimiin ja Mobile Phones -yksikkö keskittyy massamarkkinoille suunnattuihin peruspuhelimiin. Devices & Services -liiketoiminta sisältää myös Devices & Services Muu -osion, jonka liikevaihto sisältää Nokian luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun ja varaosien liikevaihdon ja edellä mainittuihin  liittyvät myynnin kulut ja toimintakulut, sekä teollisoikeuksien rojaltitulot ja yhteiset tutkimus- ja tuotekehityskulut. Location & Commerce -liiketoiminta keskittyy paikkatietopalveluiden ja paikallisten kaupankäyntipalveluiden kehittämiseen. Nokia Siemens Networks on yksi maailman johtavista tietoliikenneinfrastruktuurin laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimittajista. 

Seuraava tarkastelu sisältää ei-IFRS-lukuihin perustuvaa tietoa. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista.

Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon kasvu että liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen ja vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

NOKIAN VUODEN 2012 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO
Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1
  Muutos
1-3/2012
vs.
1-3/2011
Muutos
1-3/2012
vs.
10-12/2011
Liikevaihto - raportoitu -29 % -26 %
Ilman valuuttakurssimuutosten
 vaikutusta1
-29 % -28 %
Devices & Services -liiketoiminnan
liikevaihto - raportoitu
-40 % -29 %
Ilman valuuttakurssimuutosten
vaikutusta1
-38 % -30 %
Nokia Siemens Networksin
liikevaihto - raportoitu
-7 % -23 %
Ilman valuuttakurssimuutosten
vaikutusta1
-9 % -24 %

Alaviite 1: Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian kassavirta mainituilla ajanjaksoilla sekä taloudellinen tilanne mainittujen ajanjaksojen lopussa ja vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIAN KASSAVIRTA JA
TALOUDELLINEN TILANNEMiljoonaa euroa
1-3/
2012
1-3/
2011
Muutos
 1-3/
2012
vs. 1-3/
2011
10-12/
2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 10-12/
2011
Liiketoiminnan nettorahavirta -590 -173 634
Kassa ja muut likvidit varat 9 793 11 056 -11 % 10 902 -10 %
Nettokassa ja muut likvidit varat1 4 872 6 372 -24 % 5 581 -13 %

Alaviite 1: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla.

Nettokassa ja muut likvidit varat laskivat 1,5 miljardia euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti osingonmaksusta ja Motorola Solutions -verkkoliikennetoiminnan ostoon ja käyttöomaisuusinvestointeihin liittyvistä ulosmenevistä nettorahavirroista. Tätä osin tasoittivat Siemensin Nokia Siemens Networksiin tekemä 500 miljoonan euron pääomasijoitus, Microsoftilta vuosineljänneksittäin vastaanotetut alustatukimaksut ja positiivinen liiketoiminnan nettorahavirta.

Nettokassa ja muut likvidit varat laskivat 0,7 miljardia euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti epäsuotuisista ja suurimmaksi osaksi kertaluonteisista  nettokäyttöpääoman muutoksista Devices & Services -liiketoiminnassa, liiketappioista, käyttöomaisuusinvestoinnesta ja uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kassastamaksuista. Tätä osin tasoittivat Nokia Siemens Networksin positiivinen vaikutus ja Microsoftin vuosineljänneksittäin vastaanotettu alustatukimaksu.

Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Devices ja Services -liiketoiminnan nettokäyttöpääoman muutoksella oli negatiivinen vaikutus nettokassaan ja muihin lyhytaikaisiin likvideihin varoihin. Nettokäyttöpääoman muutos johtui ensisijaisesti ostovelkojen voimakkaammasta laskusta verrattuna myyntisaamisten ja varastojen pienentymiseen. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopun liikevaihdosta pienempi osuus syntyi alueilla, joilla on nopeat maksuehdot, kuten Intia ja Kiina, aiheuttaen myyntisaamisten maksuaikojen pidentymisen. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopussa myyntivaraston osuus suhteessa liikevaihtoon kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen Lumia -älypuhelinten ylösajosta. Ilman vastaavanlaisia vaihteluita liikevaihdon maantieteellisessä jakaumassa ja varastotasossa arvioimme epäsuotuisan vaikutuksen nettokäyttöpääoman muutokseen ja varastoihin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä olevan suurimmalta osin kertaluonteinen. Keskitymme Devices ja Services -liiketoiminnan käyttöpääoman tehokkuuden parantamiseen ja näemme mahdollisuuksia parantaa varaston, ostovelkojen ja myyntisaamisten hallintaa loppuvuonna 2012.

Nokia Siemens Networksin liiketoiminnan nettorahavirran vaikutus nettokassaan oli noin 410 miljoonaa euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä johtuen ensisijaisesti nettokäyttöpääoman parannuksista, mitä osin tasoittivat liiketappiot. Nokia Siemens Networksin nettokäyttöpääoman kehitys parani noin 540 miljoonaa euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä johtuen ensisijaisesti merkittävästi parantuneista myyntisaamista ja asiakkaiden ennakkomaksujen suuremmasta osuudesta.

Nokian ja Microsoftin väliseen sopimukseen kuuluu alustatukimaksuja Microsoftilta Nokialle ja ohjelmistorojaltimaksuja Nokialta Microsoftille. Nokia vastaanotti vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 250 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 189 miljoonaa euroa) vuosineljänneksittäin suoritettavan maksun Microsoftilta. Sopimuksen ohjelmistorojaltirakenne on kilpailukykyinen sisältäen velvoitteen minimirojaltimaksuun. Sopimuskaudella sekä alustatukimaksujen että minimirojaltimaksujen arvioidaan olevan suuruudeltaan miljardeja Yhdysvaltain dollareita. Alustatukimaksujen kokonaismäärän arvioidaan olevan hieman suurempi kuin minimirojaltisitoumusten kokonaismäärä.

DEVICES & SERVICES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Devices & Services -liiketoimintamme tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
 


1-3/
20121-3/
2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 1-3/
201110-12/
2011
Muutos
1-3/2012
vs.
10-12/
2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 4 246 7 087 -40 % 5 997 -29 %
Nokian matkaviestinten
kappalemääräinen myynti,
miljoonaa laitetta
82,7 108,5 -24 % 113,5 -27 %
Nokian matkaviestinten
keskimääräinen myyntihinta, euroa
51 65 -22 % 53 -4 %
Devices & Services
ei-IFRS-bruttokateprosentti
24,4 % 28,8 % 25,8 %
Ei-IFRS-toimintakulut,
miljoonaa euroa
1 123 1 322 -15 % 1 262 -11 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti -3,0 % 10,3 % 4,9 %

Alaviite 1: Sisältää patenttilisenssitulot, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.

Liikevaihto
Devices & Services -liiketoimintamme liikevaihdon laskua vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen käsitellään alempana Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköiden toimintoja koskevissa kohdissa. Nokia arvioi, että sen vuotuinen patenttilisenssien tulovirta nykytasolla on noin 0,5 miljardia euroa. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto olisi laskenut vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 38 % ja 30 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto alueittain mainituilta ajanjaksoilta, sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. Patenttilisenssitulo on taulukossa kohdennettu maantieteellisille alueille.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa1-3/
20121-3/
2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 1-3/
201110-12/2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 10-12/
2011
Eurooppa 1 352 2 082 -35 % 1 922 -30 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 737 1 088 -32 % 1 065 -31 %
Kiinan alue 577 1 902 -70 % 1 008 -43 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 945 1 317 -28 % 1 297 -27 %
Pohjois-Amerikka 93 140 -34 % 53 75 %
Latinalainen Amerikka 542 558 -3 % 652 -17 %
Yhteensä 4 246 7 087 -40 % 5 997 -29 %

Devices & Services -liiketoimintamme liikevaihto laski kaikilla alueilla ja erityisesti Kiinassa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen teollisuudenalan kilpailudynamiikasta, mikä vaikutti epäsuotuisasti sekä Mobile Phones- että Smart Devices -yksiköiden liikevaihtoon. Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto laski vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kaikilla alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa, jossa myyntiä vauhditti Nokian ja T-Mobilen esittelemä Nokia Lumia 710 -älypuhelin. 

Kappalemääräinen myynti
Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoimintamme matkaviestinten kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
MATKAVIESTINTEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN
Miljoonaa laitetta1-3/
20121-3/
2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 1-3/
201110-12/2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 10-12/
2011
Eurooppa 15,8 23,4 -32 % 25,3 -38 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 21,4 22,2 -4 % 25,9 -17 %
Kiinan alue 9,2 23,9 -62 % 14,7 -37 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 26,1 27,3 -4 % 34,7 -25 %
Pohjois-Amerikka 0,6 1,2 -50 % 0,5 20 %
Latinalainen Amerikka 9,6 10,5 -9 % 12,4 -23 %
Yhteensä 82,7 108,5 -24 % 113,5 -27 %

Devices & Services -liiketoiminnan kappalemääräinen myynti laski vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen sekä Mobile Phones -yksikön että Smart Devices -yksikön merkittävästi pienemmästä kappalemääräisestä myynnistä, kuten kuvattu alla.

Devices & Services -liiketoiminnan kappalemääräinen myynti laski vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen sekä Mobile Phones-että Smart Devices -yksiköiden merkittävästi  pienemmästä myynnistä mukaan lukien tuotteidemme kausiluontoisesti pienempi kysyntä, kuten kuvattu alla.

Myyntikanavan varastotasot kasvoivat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopussa myyntikanavan varastotasot olivat normaalin 4-6 viikon vaihteluvälin yläpään ympäristössä, mutta laitteiden kappalemäärällä mitattuna myyntikanavan varastotasot laskivat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Keskimääräinen myyntihinta
Devices & Services -liiketoimintamme keskimääräisen myyntihinnan yleinen lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti  Mobile Phones -yksikön alemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta, Mobile Phones -yksikön myynnin suuremmasta osuudesta ja, valuuttakurssisuojauksen negatiivisesta vaikutuksesta. Tätä osin tasoitti suurempi patenttilisenssitulo.

Devices & Services -liiketoimintamme keskimääräisen myyntihinnan yleinen lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoiman painottumisesta Mobile Phones -yksikön laitteisiin ja valuuttakurssisuojauksen negatiivisesta vaikutuksesta. Tätä osin tasoitti euron valuuttakurssin lasku suhteessa tiettyihin valuuttoihin.

Bruttokateprosentti
Devices & Services -liiketoimintamme ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksikön merkittävästä bruttokateprosentin laskusta ja huomattavasti vähemmässä määrin Mobile Phones -yksikön bruttokateprosentin laskusta, mitä suurempi patenttilisenssitulo osin tasoitti. 

Devices & Services -liiketoimintamme ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti sekä Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköiden bruttokateprosentin laskusta, jota sekä kertaluonteisiksi arvioidut alemmat takuukulut että suurempi patenttilisenssitulo osin tasoitti.

Toimintakulut
Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakulut laskivat 15 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 11 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Mobile Phones -yksikön ei-IFRS-toimintakulut kasvoivat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 22 % vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 10 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Smart Devices -yksikön ei-IFRS-toimintakulut vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä laskivat 33 % vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 24 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Muutoksiin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen vaikutti, alla kuvattujen tekijöiden lisäksi, suhteellinen kuluallokaatio. Suhteelliseen toimintakuluallokaatioon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma, mikä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta ja matalampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen toimintakulujen laskuun Smart Devices -yksikössä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vaikutti lisäksi kustannussäästötoimet Symbian- ja MeeGo -toiminnoissa.

Devices & Services -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat  22 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Devices & Services -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 11 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulujen lasku sekä vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan että edelliseen vuosineljännekseen verrattuina johtui ensisijaisesti Symbian ja MeeGo -toimintoihin liittyvien kulujen laskusta ja meneillään olevista kustannushallinnan toimenpiteistä. Tätä osin tasoitti Mobile Phones -yksikön tutkimus- ja tuotekehityskulujen kasvu, joka johtui ensisijaisesti investoinneista tuotekehitykseen tuodaksemme uusia innovaatioita markkinoille liittyen strategiaamme yhdistää seuraavat miljardi ihmistä internettiin.

Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 8 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 16 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulujen lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alemmista Symbianiin liittyvistä markkinointikuluista. Tätä osin tasoittivat Lumia-laitteiden korkeammat markkinointikulut. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen myynnin ja markkinoinnin kulujen lasku edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti MeeGo- ja Symbian-laitteiden alemmista markkinointikuluista.

Devices & Services -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 5% vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen siitä, että lyhyen aikavälin kustannusten hallintaan osin tasoitti yhteisten toimintojen kulujen jaottelu. Devices & Services -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat 26 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti yhteisten toimintojen kulujen jaottelusta.

Devices & Services -liiketoiminnan muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuteen vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen että vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen. Raportoituihin muihin tuottoihin ja kuluihin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti kielteisesti pääasiassa uudelleenjärjestelyihin liittyvät alla kuvatut kulut, jotka kirjattiin Devices & Services Muu -osioon.

Kustannussäästötoimet ja suunnitellut toiminnan sopeutukset
Tavoitteenamme on edelleen  että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut ovat yli 1 miljardia euroa alemmat koko vuoden 2013 osalta, verrattuna koko vuoden 2010 Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakuluihin, jotka olivat 5,35 miljardia euroa. Nokia suunnittelee vauhdittavansa ja syventävänsä tuntuvasti Devices & Services -liiketoiminnan kustannussäästöjä. Säästöt heijastavat Nokian strategiaa ja yhtiö kertoo niistä tarkemmin niin pian kuin mahdollista 

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana Devices & Services -liiketoiminta kirjasi 91 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä nettokuluja. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä olemme kirjanneet kumulatiivisesti yhteensä 888 miljoonan euron kulut liittyen uudelleenjärjestelyihin.

Uusien uudelleenjärjestelyhankkeiden lopullinen laajuus on vielä määrittelemättä, mutta liittyen aiemmin ilmoittamaamme yli 1 miljardin euron kustannussäästötavoitteeseen arvioimme uudelleenjärjestelykulukirjausten olevan 900 miljoonaa euroa ennen vuoden 2012 loppua. Uskomme edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelytoimiin liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat ovat näihin uudelleenjärjestelytoimiin liittyvien kumulatiivisten uudelleenjärjestelykulujen tasoa alemmat.

SMART DEVICES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Smart Devices -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO SMART DEVICES
-YKSIKÖN TULOKSESTA
 


1-3/
20121-3/
2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 1-3/
201110-12/2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 10-12/
2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 1 704 3 528 -52 % 2 747 -38 %
Smart Devices -yksikön
matkaviestinten kappalemääräinen
myynti, miljoonaa laitetta
11,9 24,2 -51 % 19,6 -39 %
Smart Devices -yksikön
keskimääräinen myyntihinta, euroa
143 146 -2 % 140 2 %
Bruttokateprosentti 15,6 % 28,9 % 19,9 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 556 834 -33 % 732 -24 %
Toimintakateprosentti2 -18,3 % 5,3 % -7,0

Alaviite 1: Ei sisälläpatenttilisenssituloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.
Alaviite 2: Smart Devices -yksikköön liittyvien ei-IFRS-toimintakulujen lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen että vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen verrattuna johtui toimintakulujen suhteellisesta allokaatiosta, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta ja matalampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta.

Liikevaihto
Smart Devices -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti merkittävästi alemmasta Symbian -laitteiden kappalemääräisestä myynnistä. Smart Devices -yksikkömme liikevaihto vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui myös alemmasta Symbian-laitteiden kappalemääräisestä myynnistä, jota tasoitti osin Lumia-älypuhelinten myynnin kasvava osuus.

Kappalemääräinen myynti
Smart Devices -yksikkömme kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui edelleen kilpailevien älypuhelinalustojen voimakkaasta etenemisestä suhteessa Symbian-laitteisiimme. Kappalemääräinen myynti laski merkittävästi kaikilla alueille vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna lukuunottamatta Latinalaista Amerikkaa ja Pohjois-Amerikkaa, joissa kappalemääräinen myynti kasvoi hieman.

Smart Devices -yksikön kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Symbian-laitteiden kappalemääräisen myynnin laskusta kaikilla alueilla ja kausiluonteisesti alhaisemmasta tuotteidemme kysynnästä, jotka enemmän kuin  tasoittivat Nokia Lumia -laitteiden kappalemääräisen kasvun vaikutusta.

Keskimääräinen myyntihinta
Smart Devices -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti kilpailuympäristöstä johtuneesta hintaeroosiosta ja edullisemman hintaluokan Symbian-laitteiden suuremmasta osuudesta. Tätä osin tasoittivat keskimääräiseltä myyntihinnaltaan noin 220 euron hintaisten Lumia-älypuhelinten myynti ja laitteidemme yhteydessä myytävien palveluiden myynnin jaksotuksien myönteinen vaikutus.

Smart Devices -yksikkömme keskimääräinen myyntihinta kasvoi hieman vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti tuotejakauman myönteisestä painotuksesta korkeamman hintaluokan Nokia Lumia -älypuhelimiin ja laitteidemme yhteydessä myytävien palveluiden myynnin jaksotuksien myönteinen vaikutus. Tätä osin tasoitti kilpailuympäristöstä johtuneet tuotevalikoimamme tiettyihin tuotteisiin kohdistuneet hinnoittelutoimenpiteet.

Bruttokateprosentti
Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin merkittävä lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti kilpailuympäristöstä johtuneesta kulueroosiota suuremmasta hintaeroosiosta Symbian-tuotevalikoimassa. Tätä osin tasoittivat laitteidemme yhteydessä myytävien palveluiden myynnin jaksotuksien myönteinen vaikutus ja alemmat takuukulut.

Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kilpailuympäristöstä johtuneesta kulueroosiota suuremmasta hintaeroosiosta Symbian- ja Nokia N9 -älypuhelimissa, Nokia Lumia 710-älypuhelimen kohdennetuista hinnanalennuksista kasvun vauhdittamiseksi ja pienemmän kappalemääräisen myynnin johdosta Symbian-laitteidemme korkeammiksi nousseista yksikkökohtaisista kiinteistä kustannuksista. Bruttokateprosentin yleistä laskua vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna osin tasoittivat alemmat kirjatut kulut Symbianiin liittyvistä ylimääräisistä komponenttivarastoista ja tulevista ostositoumuksista sekä alemmat takuukulut.

MOBILE PHONES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Mobile Phones -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO MOBILE PHONES
-YKSIKÖN TULOKSESTA
 


1-3/
20121-3/
2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 1-3/
201110-12/2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 10-12/
2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 2 311 3 407 -32 % 3 040 -24 %
Mobile Phones -yksikön matkaviestinten
kappalemääräinen myynti, miljoonaa laitetta
70,8 84,3 -16 % 93,9 -25 %
Mobile Phones -yksikön matkaviestinten
keskimääräinen myyntihinta, euroa
33 40 -18 % 32 3 %
Bruttokateprosentti 25,9 % 27,9 % 27,7 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 472 387 22 % 429 10 %
Toimintakateprosentti2 4,6 % 16,5 % 13,5 %

Alaviite 1: Ei sisällä patenttilisenssituloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.
Alaviite 2
: Mobile Phones -yksikköön liittyvien ei-IFRS-toimintakulujen kasvu vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen että vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen johtui toimintakulujen suhteellisesta allokaatiosta, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta ja matalampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta.

 Liikevaihto
Mobile Phones -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti alemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta ja pienemmästä  kappalemääräisestä myynnistä. Mobile Phones -yksikkömme liikevaihdon lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui pienemmästä  kappalemääräisestä myynnistä.

Kappalemääräinen myynti
Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräinen myynti laski vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeamman hintaluokan matkapuhelinten pienemmästä osuudesta, jota osin tasoitti vastajulkistettujen korkeamman hintaluokan laitteiden myynnin osuuden kasvu tuotevalikoimassamme. Kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui lisäksi siitä, että jakelijat ja operaattorit ostivat vähemmän peruspuhelimiamme heidän vähentäessä peruspuhelimiemme varastotasojaan. Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä jakelijat ja operaattorit vastaavasti kasvattivat peruspuhelintemme varastotasoja. Mobile Phones-yksikkömme kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli voimakkainta Kiinassa ja Euroopassa. Tämä johtui ensisijaisesti kilpailusta edullisen hintaluokan älypuhelimissa ja kasvaneesta kilpailusta niiden kilpailijoiden taholta, jotka tarjoavat laajemman peruspuhelinvalikoiman, mukaan lukien älypuhelintyyppisen käyttäjäkokemuksen,   kuten täysin kosketusnäytölliset puhelimet.  

Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräinen myynti laski vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen kausiluonteisesti alemmasta matkapuhelintemme kysynnästä sekä aggressiivisesta hintakilpailusta erityisesti edullisimmissa peruspuhelimissa. Tätä tasoitti osin vastajulkistettujen korkeamman hintaluokan laitteiden myynnin osuuden kasvu tuotevalikoimassamme. Kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui myös siitä, että jakelijat ja operaattorit ostivat vähemmän peruspuhelimiamme heidän vähentäessä peruspuhelimiemme varastotasojaan. Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä jakelijat ja operaattorit vastaavasti kasvattivat peruspuhelintemme varastotasoja. Lisäksi kappalemääräiseen myyntiin vaikutti kasvanut kilpailu edullisemman hintaluokan älypuhelimissa ja laajemman peruspuhelinvalikoiman tarjoavat  kilpailijat, jotka peruspuhelimissa tarjoavat älypuhelintyyppisen käyttäjäkokemuksen, kuten täysin kosketusnäytölliset puhelimet. Mobile Phones -yksikön kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna oli voimakkainta Intiassa ja Euroopassa johtuen ensisijaisesti yllämainituista syistä.

Keskimääräinen myyntihinta
Mobile Phones -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti edullisemman hintaluokan matkapuhelinten kasvaneesta osuudesta ja valuuttakurssisuojauksen negatiivisesta vaikutuksesta, jota tasoitti vastajulkistettujen korkeamman hintaluokan matkapuhelinten myynti, Asha -tuoteperhe mukaan luettuna.

Mobile Phones -yksikkömme keskimääräinen myyntihinta kasvoi hieman vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tämä johtui tuotevalikoiman painottumisesta vastajulkistettujen korkeamman hintaluokan matkapuhelimiin mukaan lukien Asha -tuoteperhe ja euron valuuttakurssin laskun myönteisestä vaikutuksesta suhteessa tiettyihin valuuttoihin. Tätä osin tasoittivat yleinen hintaeroosio ja valuuttakurssisuojauksen negatiivinen vaikutus.

Bruttokateprosentti
Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti kulueroosiota suuremmasta hintaeroosiosta ja tuotevalikoiman painottumisesta alemman bruttokateprosentin puhelimiin, mitä osin tasoitti alemmat takuukulut.

Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kulueroosiota suuremmasta hintaeroosiosta. Tätä osin tasoittivat laitteiden yhteydessä myytävien palveluiden myynnin jaksotuksen myönteinen vaikutus ja alemmat takuukulut.

LOCATION & COMMERCE

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Location & Commerce -liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO LOCATION & COMMERCE
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
 


1-3/
20121-3/
2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 1-3/
201110-12/2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 10-12/
2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa 277 232 19 % 306 -9 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 77,7 % 81,0 % 77,8 %
Ei-IFRS -toimintakulut, miljoonaa euroa 174 205 -15 % 206 -16 %
Ei-IFRS -liikevoittoprosentti 12,9 % -6,9 % 9,5 %

Liikevaihto
Location & Commerce -liiketoimintamme liikevaihdon kasvu vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti suuremmasta jaksotetun myynnin tuloutuksesta liittyen Smart Devices -yksikölle lisenssoitaviin karttapalveluihin ja vähemmässä määrin kartta-alustalisenssien myynnistä autoteollisuuden asiakkaille, mikä johtui autoteollisuuden korkeammasta navigoinnin käyttöasteesta ja korkeammasta myynnistä henkilökohtaisia navigointilaitteita valmistaville asiakkaille.

Location & Commerce -liiketoiminnan liikevaihdon lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kausiluonteisesta henkilökohtaisten navigointilaitteiden alemmasta myynnistä ja karttasisältöpäivityslisenssien alemmasta myynnistä autoteollisuuden asiakkaille.

Bruttokateprosentti
Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS- bruttokateprosentti pysyi samana vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentti laski vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti mediamainontayksikön myynnistä johtuneesta tuotekehityskustannusten uudelleenluokittelusta hankinnan ja valmistuksen kuluiksi.

Toimintakulut
Location & Commerce -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 19 % vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna heijastaen tuotekehityskustannusten uudelleenluokittelua hankinnan ja valmistuksen kuluihin mediamainontayksikön myynnistä johtuen. Location & Commerce -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 18 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti kustannussäästötoimista.

Location & Commerce -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 14 % vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 17 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti kuluhallinnan toimenpiteistä. Lisäksi laskuun vaikuttivat alemmat markkinointikulut vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Location & Commerce -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 25 % vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 11 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti yhtymän yhteisten  tukitoimintojen korkeammasta käytöstä.

NOKIA SIEMENS NETWORKS

Nokia Siemens Networks sai päätökseen Motorola Solutionsin verkkoliiketoiminnan oston 30.4.2011. Siten Nokia Siemens Networksin luvut vuoden 2012 ensimmäiseltä neljännekseltä eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lukujen kanssa.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Nokia Siemens Networksin tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO NOKIA SIEMENS NETWORKSIN
TULOKSESTA
 


1-3/
20121-3/
2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 1-3/
201110-12/2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 10-12/
2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa 2 947 3 171 -7 % 3 815 -23 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 26,6 % 26,9 % 29,2 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa 937 852 10 % 943 -1 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti -5,0 % 0,1 % 4,6 %

 

Liikevaihto
Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia Siemens Networksin liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIA SIEMENS NETWORKS
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa1-3/
20121-3/
2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 1-3/
201110-12/2011
Muutos
1-3/
2012
vs. 10-12/
2011
Eurooppa 930 1 001 -7 % 1 272 -27 %
Lähi-Idän ja Afrikan alue 270 307 -12 % 394 -31 %
Kiinan alue 209 322 -35 % 438 -52 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 877 988 -11 % 909 -4 %
Pohjois-Amerikka 283 169 67 % 293 -3 %
Latinalainen Amerikka 378 384 -2 % 509 -26 %
Yhteensä 2 947 3 171 -7 % 3 815 -23 %

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti verkkolaitemyynnin laskusta, mikä enemmän kuin tasoitti palvelumyynnin vähäisen kasvun. Nokia Siemens Networksin liikevaihdon lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti teollisuudenalan kausiluonteisesta laskusta.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi laskenut 9 %  vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 24 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Bruttokateprosentti
Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentin hienoinen lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti painopisteen epäsuotuisasta siirtymisestä alemman bruttokateprosentin palvelumyyntiin, mitä osin tasoitti verkkolaitemyynnin parantunut tulos. Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosenttiin vaikutti kielteisesti epäsuotuisasti painottunut alueellinen myyntijakauma.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensijaisesti tuotevalikoiman epäsuotuisasta painottumisesta palvelumyynnin alemman bruttokateprosentin tuotteisiin ja kausiluonteisesti alhaisemmasta liikevaihdosta. Nokia Siemens Networksin bruttokateprosenttiin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vaikutti epäsuotuisasti painottunut alueellinen myyntijakauma.

Toimintakulut
Nokia Siemens Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut kasvoivat 14 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtuen ensisijaisesti ostetun Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan myötä lisääntyneistä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoista sekä investoinneista strategisiin hankkeisiin. Nokia Siemens Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut olivat suunnilleen samalla tasolla vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 3 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensijaisesti alhaisemmasta liikevaihdosta, mitä osin tasoitti ostetun Motorola -verkkoliiketoiminnan myötä lisääntyneet myynnin ja markkinoinnin kulut. Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 3 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen johtuen ensisijaisesti alhaisemmasta liikevaihdosta.

Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat 22 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan lisäyksestä. Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat 6  % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti lakiasioihin käytetyistä kuluista.

Nokia Siemens Networksin muut ei-IFRS-tuotot olivat samalla tasolla vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. 

Liikevoittoprosentti
Nokia Siemens Networksin alhaisempi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui alemmasta liikevaihdosta ja kasvaneista toimintakuluista.

Nokia Siemens Networksin alempi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kausiluontoisesti alemmasta liikevaihdosta, alemmasta bruttokateprosentista ja samalla tasolla olleista toimintakuluista.

Strategiapäivitys ja maailmanlaajuinen uudelleenjärjestelyohjelma
Nokia Siemens Networks kertoi 23.11.2011 strategiastaan keskittyä langattomaan laajakaistaan ja palveluihin sekä maailmanlaajuisen uudelleenjärjestelyohjelman aloittamisesta.

Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen alentaa liiketoiminnan vuosittaisia ei-IFRS -toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia 1 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna. Vaikka näiden säästöjen odotetaan tulevan suurelta osalta suunnitelluista organisaation uudelleenjärjestelyistä, säästötoimien kohteena olevia alueita ovat myös kiinteistöt, tietotekniikka, tuotteiden ja palveluiden hankintakustannukset, yleiset ja hallintokustannukset sekä merkittävä alihankkijoiden määrän vähentäminen kustannusten alentamiseksi ja laadun parantamiseksi.

Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelmasta johtuneet kuluerät olivat 772 miljoonaa euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokia Siemens Networksin uudeelleenjärjestelyhankkeiden lopullinen laajuus on vielä määrittelemättä, mutta arvioimme nyt, että Nokia Siemens Networksin kumulatiiviset uudelleenjärjestelykulukirjaukset olisivat noin 1 miljardia euroa ennen vuoden 2012 loppua. Uskomme myös, että Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelytoimiin liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat ovat samalla tasolla kuin uudelleenjärjestelytoimiin liittyvät kumulatiiviset uudelleenjärjestelykulut.

Kassa-aseman säilyttäminen on Nokia Siemens Networksille ensiarvoisen tärkeää ja yhtiö aikoo rahoittaa itse toimintansa kaikki alueet. Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelman tavoite yhdessä taloudellisen tuloksensa parannustoimien  kanssa on rakennettu mahdollistamaan se, että Nokia Siemens Networksin nettokassa on vuoden 2012 lopussa suurempi kuin vuoden 2011 lopussa. 

VUODEN 2012 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

NOKIAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
- Nokia ilmoitti suunnittelevansa muutoksia Komaromin tehtaalla Unkarissa, Reynosan tehtaalla Meksikossa ja Salon tehtaalla. Suunnitellut toimenpiteet ovat jatkoa viime syyskuussa julkistetulle älypuhelinten tuotannon uudelleenarvioinnille, ja niiden tavoitteena on lisätä Nokian kilpailukykyä maailmanlaajuisilla matkaviestinmarkkinoilla. Jatkossa kyseisten tehtaiden on suunniteltu keskittyvän älypuhelinten räätälöintiin ja palvelevan asiakkaita erityisesti Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suunnitelman mukaan laitteiden kokoonpano siirretään Nokian tehtaille Aasiaan, jossa sijaitsee suurin osa komponenttitoimittajista.
- Nokia ja De' Longhi SpA, maailman johtava kodin pienkoneiden valmistaja, sopivat ehdoista joilla De' Longhi ostaa Nokian tuotantolaitoksen Romanian Clujissa. Kauppa saatiin päätökseen maaliskuussa 2012.
- Nokia nimitti Marko Ahtisaaren 1.2.2012 alkaen yhtiön muotoilujohtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi. Ahtisaari raportoi toimitusjohtaja Stephen Elopille.

DEVICES & SERVICES  -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
SMART DEVICES- Nokia laajensi edelleen Windows Phone -alustalla toimivien Lumia-älypuhelinten valikoimaa ja saatavuutta. Lumia -älypuhelimet esiteltiin markkinoille ensimmäisen kerran marraskuussa 2011. Kuluttajat 45 markkina-alueella ympäri maailmaa voivat nyt ostaa Lumia-älypuhelimen ja uusia markkinoita lisätään tulevina viikkoina ja kuukausina. Lumia-älypuhelimien vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen kasvun pääkohdat olivat:
- Tammikuussa Nokia ja yhdysvaltalainen T-Mobile aloittivat Nokia Lumia 710 -älypuhelimen myynnin. Nokia Lumia 710 -älypuhelin oli ensimmäinen Lumia -tuoteperheen älypuhelin Yhdysvalloissa.
- Tammikuussa Nokia esitteli Yhdysvaltain markkinoille Nokia Lumia 900 -älypuhelimen yhdessä AT&T:n kanssa. Nokia Lumia 900 on ensimmäinen Nokian Windows Phone -valikoiman laitteista, joka tukee huippunopeaa LTE-yhteyttä. 4,3 tuuman AMOLED ClearBlack -näytöllä varustettu Nokia Lumia 900 tuli myyntiin Yhdysvalloissa huhtikuussa.
- Nokia kertoi helmikuussa Mobile World Congress -messuilla, että Nokia Lumia 900-älypuhelin tulee saataville markkinoille Yhdysvaltojen ulkopuolella DC-HSPA -versiona, jos huippunopeaa LTE -yhteyttä ei ole saatavilla. DC-HSPA -teknologian avulla tiedonsiirtonopeus on jopa 42 Mbs. Nokia Lumia 900 -älypuhelinten toimitusten arvioidaan alkavan vuoden 2012 toisella neljänneksellä.
- Nokia esitteli helmikuussa Nokia Lumia 610 -älypuhelimen, yhtiön neljännen ja huokeimman Lumia-älypuhelimen. Laite on suunnattu tutustuttamaan Windows Phone nuoremmalle yleisölle. Nokia Lumia 610 -älypuhelinten toimitusten arvioidaan alkavan vuoden 2012 toisella neljänneksellä.
- Nokia julkisti helmikuussa integroidun lukukokemuksen tarjoavan Nokia Reading -sovelluksen, joka helpottaa ja nopeuttaa uutisten ja kirjojen lukua sekä äänikirjojen kuuntelua. Nokia Reading -sovellus sisältää kattavan valikoiman lukemista paikallisella kielellä. Sisältöön on mahdollista tutustua myös ilman verkkoyhteyttä.
- Nokia ja China Telecom julkistivat maaliskuussa Kiinassa Nokia 800C -älypuhelimen, joka on sekä ensimmäinen CDMA Windows Phone -älypuhelin että ensimmäinen maailman suurimmalle älypuhelinmarkkinalle suunniteltu Nokia Lumia -älypuhelin. Laitteen myynti  aloitettiin huhtikuun alussa.

- Helmikuussa Nokia esitteli Nokia 808 PureView -älypuhelimen. Se on ensimmäinen älypuhelin, jossa on käytetty Nokian PureView -kuvausteknologioita, jotka yhdistävät korkearesoluutioiset sensorit, Carl Zeiss -optiikan ja Nokian kehittämät algoritmit mahdollistaen korkealaatuiset kuvaustoiminnot Nokian laitteissa myös tulevaisuudessa. Nokia 808 PureView yhdistää korkearesoluutioisen 41-megapikselin sensorin ja Nokian kehittämän pikselin ylinäytteistysteknologian. Laitteen toimitusten arvioidaan alkavan vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

MOBILE PHONES
-Nokia jatkoi vuoden 2011 lopussa esitellyn Asha -matkapuhelintuoteperheen valikoiman ja saatavuuden laajentamista. Kuluttajat yli sadalla markkina-alueella ympäri maailmaa voivat nyt hankkia Asha -matkapuhelimen. Asha -tuoteperheen kasvun pääkohdat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä olivat:
- Nokia esitteli helmikuussa Nokia Asha 302 -matkapuhelimen, joka on ensimmäinen Series 40 -pohjainen puhelin, joka tukee Mail for Exchange -sähköpostipalvelua. Asha 302 -matkapuhelimen myynti alkoi vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana.
- Nokia esitteli helmikuussa myös Nokia Asha 202 -matkapuhelimen, jossa yhdistyvät perinteinen näppäimistö ja kosketusnäyttö sekä Nokian Easy Swap -kaksois-SIM-korttiteknologia. Asha 202 -matkapuhelimen myynnin arvioidaan alkavan vuoden 2012 toisen neljänneksen aikana.
- Nokia esitteli helmikuussa markkinoille Nokia Asha 203 -matkapuhelimen, joka on yhden SIM-korttipaikan matkapuhelimen ja jossa yhdistyvät perinteinen näppäimistö ja kosketusnäyttö. Asha 203 -matkapuhelimen toimitusten arvioidaan alkavan vuoden 2012 toisen neljänneksen aikana.

 - Nokia julkisti myös päivitetyn Nokia Life Tools -palvelunsa. Nykynimeltään  Nokia Life on saataville Series 30- ja Series 40 -matkapuhelimissa tarjoten erilaisia päivittäistä elämää helpottavia palveluita. Vuonna 2009 ensimmäisen kerran Intiassa esitelty tekstiviestipohjainen palvelu on laajentunut Kiinaan, Indonesiaan ja Nigeriaan ja palvelua ovat tähän mennessä hyödyntäneet yli 50 miljoonaa käyttäjää.
 - Pilvipohjainen Series 40-laitteisiin kehitetty Nokia Browser -selain jatkoi nopeaa kasvuaan. Selain on saatavilla 38 laitteessa 87 kielellä ja yli 200 maassa. Nokia päivitti selaimen vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä parantaen selaimen nopeutta ja pääsyä web-sovelluksiin. Nokia Browser on lajissaan ensimmäinen web -sovelluksia tukeva selain ja viime vuonna julkistetusta kehittäjätyökalusta lähtien sen suosio sovelluskehittäjien keskuudessa on kasvanut.  

LOCATION & COMMERCE -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
 -Location & Commerce -liiketoimintamme jatkoi sosiaalisten paikkatietopalvelutoimintoihin liittyvien palvelujen kehittämistä vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana:
- Location & Commerce päivitti kahdesti Nokia Kartat- ja Nokia Navigointi -sovellukset Lumia-älypuhelimiin. Näiden päivitysten myötä tietyillä markkinoilla Nokia Kartat -sovelluksesta löytyy sekä  reaaliaikainen liikennenäkymä että mahdollisuus luoda ja kerätä suosikkipaikkoja ja jakaa reittejä tekstiviestien, sähköpostien tai sosiaalisten verkkojen välityksellä. Nokia Drive -sovellus tukee myös offline -tilassa toimintoja reittien määrityksestä navigointiin ja reittien uudelleenmäärittelyyn. Nokia Drive-sovellus sisältää uuden palvelun, josta voi seurata nopeusrajoitushälytyksiä, saapumisaikaa, ajoaikaa tai etäisyyttä kohteeseen.
- Location & Commerce esitteli Lumia -älypuhelimelle kehitetyn Nokia Julkiset -mobiilisovelluksen, jonka avulla käyttäjä saa helposti tietoa metro- ja raitiovaunuliikenteestä, lähijunista ja bussiliikenteestä yli 500 kaupungissa 46 maassa.
- Location & Commerce julkisti betaversion Nokia Kartat Suite 2.0 -palvelusta Nokia Belle-ohjelmistoalustalle rakentuville älypuhelimille. Uusi palvelu yhdistää monia yksittäisiä karttasovelluksia kuten esimerkiksi Nokia Navigointi-, Nokia Kartat- ja Nokia Julkiset -sovellukset käteväksi paketiksi. Nokia Kartat Suite 2.0 tarjoaa uusia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi ajantasaisia, paikkatiedot huomioonottavia sääennusteita, ja aloitusnäyttö -widgetin, jonka avulla käyttäjä voi tutkia lähiseudun paikkoja ja antaa muiden nähdä paikkatiedoin varustettuja kuvia kartoilla.
- Location & Commerce julkisti betaversion HTML5 -kävelynavigaatiosovelluksesta osoitteessa m.maps.nokia.com. Sovelluksen kautta Nokia Kartat on saatavilla myös Android- ja iOS -pohjaisiin ohjelmistoalustoihin.
- Location & Commerce päivitti Nokia Kartat ja Nokia Navigoinnin Nokia N9 -laitteelle.
- Location & Commerce toi markkinoille yhteistyössä Microsoftin kanssa uuden jaetun kartan Bing Mapsiin perustuen.
- Nokia julkisti suunnitelmansa integroida Grouponin palvelut Nokia Kartat -sovellukseen ja käyttää Nokia Navigointi- ja Nokia Kartat -sovelluksien paikkatietopalveluita, joiden avulla kuluttajat voivat löytää tietoa suosikkipaikkojensa tai vierailukohteidensa alennuksista ja sopimuksista.
- Location & Commerce julkisti NAVTEQ Traffic(TM) -palvelun Intiassa, joka tarjoaa ajantasaiset liikennepalvelut yli 26 miljoonalle ihmiselle Delhin ja Mumbain alueella.
- Venäläinen johtava internetyritys Yandex valitsi NAVTEQ® Maps -palvelun tuottamaan karttatietoa Yandeksin maailmanlaajuiseen internetportaaliin.
- Nikon valitsi NAVTEQ® Maps -palvelun kartat COOLPIX AW -sarjan digitaalikameroiden karttanäyttöön ja paikkatiedoin varustettuihin kuviin.

NOKIA SIEMENS NETWORKSIN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
- Nokia Siemens Networks julkisti vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä useita langattoman laajakaistan sopimuksia. Näistä esimerkkejä ovat Saudi Telecom Companyn maanlaajuisten GSM- ja 3G-verkkojen päivittäminen ja kaupallisen 4G-verkon laajentaminen, yhteistyö Bharti Airtelin kanssa suuren mittakaavan TD-LTE 4G -verkon rakentamiseksi ja operoimiseksi Maharastran alueella Intiassa, Telkomselin langattoman laajakaistaverkon tehostaminen Indonesiassa, langattoman laajakaistainfrastruktuurin ja palvelujen toimittaminen KT:lle Koreassa sekä yhteistyö T-Mobilen ja Orangen kanssa Puolassa GSM- ja HSPA-verkkojen käyttöönotossa ja päivittämisessä LTE-verkkoon siirtymisen helpottamiseksi.
- Nokia Siemens Networks osoitti sitoutumisensa langattoman laajakaistan innovaatioihin ja edelläkävijyyteen avaamalla helmikuussa langattoman laajakaistan testaus- ja kehityskeskuksen Silicon Valleyssä USA:ssa. Helmikuussa pidetyssä Mobile World Congressissa Nokia Siemens Networks julkisti FlexiZone -ratkaisunsa langattoman laajakaistan kattavuuden parantamiseksi. Sen avulla 4G-verkosta saadaan tehokkaalla ja kustannuksia säästävällä tavalla nopeampi ja joustavampi alueilla, joissa käyttäjätiheys on hyvin suuri. Vuoden 2012 ensimmäisen  neljänneksen yhtiö saavutti myös maailmanennätykseen yltäviä datanopeuksia, ylittäen 1,4 Gbps:n nopeuden LTE-Advanced 4G -järjestelmällään.
- Maaliskuussa Nokia Siemens Networks ja Juniper Networks julkistivat Integrated Packet Transport Network -ratkaisun, joka vastaa palveluntarjoajien tarpeeseen yksinkertaistaa verkkoarkkitehtuuria ja jonka avulla operaattorit voivat käyttää siirtoverkkoaan joustavammin ja kustannustehokkaammin. Ratkaisu on osa Nokia Siemens Networksin Liquid Net -lähestymistapaa, jolla verkot muunnetaan vastaamaan ennalta-arvaamattomiin ja kasvaviin verkkokapasiteetin vaatimuksiin.
- Nokia Siemens Networks esitteli uuden tavan olla yhteydessä maailman kuuteen miljardiin mobiilikäyttäjään julkistamalla asiakaskokemuksen hallintaan kehitetyn Customer Experience Management (CEM) on Demand -portaalin. Keskitetty portaali on käytettävissä operaattorin koko organisaatiossa, ja sen hallintanäkymät on suunniteltu näyttämään operaattorin keskeisiä suorituskykyilmaisimia (KPI) ja suosittelemaan, millä tavoin operaattori voisi parantaa asiakaskokemusta. Telkomsel on sopinut ottavansa uuden palvelun käyttöön voidakseen tarkastella suorituskykyään reaaliajassa ja tarjotakseen asiakkailleen Indonesiassa vieläkin parempaa palvelua. Bharti Airtel jatkoi sopimustaan Nokia Siemens Networksin kanssa Managed Services -verkonhallintapalveluiden toimittamisesta vielä viideksi vuodeksi.
- Joulukuussa 2011 Nokia Siemens Networks allekirjoitti 1 255 miljoonan euron tulevaisuudessa alkavan laina- ja monivaluuttaluottolimiittisopimuksen merkittävien kansainvälisten pankkien kanssa korvatakseen sillä nykyisen kesäkuussa 2012 erääntyvän luottolimiittisopimuksen. Huhtikuun 2012 loppuun mennessä järjestelyn koko on kasvanut 1 500 miljoonaan euroon.

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotetut suunnitelmat ja hyödyt liittyen kumppanuuteen Microsoftin kanssa, jossa pyritään tuomaan yhteen yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi älypuhelimille; B) uusien strategioidemme toteuttamisen aikataulut ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja toiminnallisessa rakenteessa; C) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalamme volyymien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liike­vaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteitamme ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; J) arviot koskien yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa yrityskauppoihin tai uudelleenjärjestelyihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "tavoite", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) menestyksemme älypuhelinmarkkinoilla, mukaan lukien kykymme esitellä ja tuoda markkinoille merkittäviä määriä houkuttelevia, kilpailukykyisesti hinnoiteltuja Nokia-tuotteita joissa on Windows Phone -alusta, jotka erottuvat positiivisesti kilpailijoidemme tuotteista sekä Windows Phone -ekosysteemin ulkopuolella että sisällä; 2) kykymme tehdä niistä Nokia-tuotteista, joissa on Windows Phone­ ­-alusta, kilpailukykyinen valinta kuluttajille sekä menestyksemme Microsoftin kanssa kannustaa ja tukea sitä, että saavutetaan kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi Windows Phone -alustaan perustuville älypuhelimille, joka saavuttavat riittävän laajuuden, arvon ja houkuttelevuuden kaikille markkinaosapuolille; 3) haasteet joita meillä on liittyen kykyymme ylläpitää Symbian-alustaan perustuvan puhelinvalikoimamme kilpailukykyisyyttä ja Symbian-alustan taloudellista elinkelpoisuutta kun siirrymme Windows Phone -alustaan ensisijaisena älypuhelin­ohjelmisto­alustanamme; 4) kykymme saada tuottoa sijoituksillemme seuraavan sukupolven laitteisiin, ohjelmisto-alustoihin ja käyttäjäkokemuksiin; 5) kykymme tuottaa houkuttelevia ja kilpailukykyisiä matka­puhelimia, mukaan lukien sellaisia matkapuhelimia joissa on älypuhelimille ominaisia piirteitä, oikea-aikaisesti ja kustannus­tehokkaasti siten, että ne ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan erottuvia ja että niissä on paikallisesti relevantteja palveluita ja sovelluksia; 6) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 7) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 8) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöönpanna uusi toiminta­rakenne liiketoiminnoillemme sekä kykymme saavuttaa tavoitel­tuja tehokkuusetuja ja kustannussäästöjä; 9) Location & Commerce ­strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme ylläpitää tämän hetkiset liikevaihdon lähteet, kyky tarjota tukea meidän Devices & Services -liiketoiminnalle ja luoda uusia liike­vaihdon lähteitä meidän paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupan­käyntipalveluihin liittyvistä omaisuuseristä; 10) menestyksemme yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyissä kolmansien osapuolten, mukaan lukien Microsoftin kanssa; 11) kykymme nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja kilpailukykyisiä mobiilituotteita sekä paikkatietoihin perustuvia että muita palveluita; 12) riippuvaisuus mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 13) kykymme suojata useita patentoituja standardisoituja tai differoivia teknologioita kolmansien osa­puolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät teollis­oikeuk­siemme mitätöimiseen; 14) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, mikäli strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä; 15) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 16) kykymme yllä­pitää menestyksekkäästi tuotannon, palveluiden kehittämisen ja toimittamisen, sekä logistiikan tehokkuutta ja kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus tietoturva ja oikea-aikainen toimitus; 17) kykymme hankkia oikea-aikaisesti ja keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ehdoin; 18) kykymme hallita varastoamme ja sopeuttaa toimituksemme oikea-aikaisesti tuotteidemme muuttuvaan kysyntään; 19) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 20) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koske­vien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmitulo tai vuoto; 21) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme hinnoittelua ja tuotteisiimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 22) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 23) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 24) taloudellisiin, poliittisiin tai säädöksiin liittyvien tapahtuminen sekä muiden tapahtumien vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme tai omaisuuseriimme kehittyvissä maissa; 25) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset maissa, joissa meillä on omaisuuseriä tai liiketoimintaa; 26) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille tulee maksettavaksi lisää veroja jollakin tai useilla niistä monista oikeudenkäyttöalueista joissa meillä on liiketoimintaa; 27) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 28) oikeudenkäyntien epäsuotuisat lopputulokset; 29) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiili­tuotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 30) Nokia Siemens Networksin kyky toimeenpanna menestyksekkäästi tai ­oikea-aikaisesti sen uusi strategia ja uudelleenjärjestelysuunni­telma ja lisätä sen yleistä kilpailukykyä kannattavuutta; 31) Nokia Siemens Networksin menestys tietoliikenneverkkoihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa sen liiketoiminta ja toiminnot oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 32) Nokia ­Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa sen markkina-­asemaa tai vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 33) Nokia Siemens Networksin likviditeetti ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin; 34) Nokia Siemens Networksin kyky tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä parannuksia ja teknologioita; 35) Nokia ­Siemens Networksin kyky menestyksekkäästi toimeenpanna sen strategia Motorola Solutions -yhtiöltä hankituille langattomien verkkotoimintojen omaisuuserille; 36) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 37) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 38) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemensin­ ­entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens­ Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; ja 39) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Net­worksin­ asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2011 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 13-47 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lehdistö-  ja sijoittajatiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 368 0555     

- Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2012 toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 19.7.2012.
- Nokian varsinainen yhtiökokous pidetään 3.5.2012

www.nokia.fi
www.nokia.com