Olet tässä

Nokia ylittää aiemman arvionsa vuoden 2012 viimeisen neljänneksen näkymistä Devices & Services -liiketoiminnan ja Nokia Siemens Networksin osalta

Nokia antaa alustavaa taloudellista tietoa vuoden 2012 viimeisestä neljänneksestä ja alustavia näkymiä vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle

Nokia Oyj
Pörssitiedote
10.1.2013 klo 15.00

Nokia julkisti tänään alustavaa tietoa sen vuoden 2012 viimeisen neljänneksen taloudellisen tuloksen tietyistä osa-alueista ja antoi lisäksi alustavaa tietoa Nokian vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen näkymistä.

Nokian tämänhetkisen arvion mukaan Devices & Services -liiketoiminta on ylittänyt odotukset ja saavuttanut kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä.
- Mobile Phones -yksikkö ja Lumia-tuotevalikoima saavuttivat aikaisemmin arvioitua paremman tuloksen: ja
- Toimintakulut olivat aikaisemmin arvioitua alemmat;
- Arvioimme nyt, että Devices &  Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti on kannattavuusrajan ja 2:n välillä vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä.

Kausiluonteisen vaihtelun ja kilpailuympäristön odotetaan vaikuttavan kielteisesti Devices & Services -liiketoiminnan kannattavuuteen ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen.

Nokia arvioi myös, että vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä Nokia Siemens Networks on ylittänyt odotukset saavuttaen ennätystuloksen ilman kertaluonteisia eriä. Lisäksi sen liiketoiminta on ollut kannattavaa ilman kertaluonteisia eriä viimeiset kolme peräkkäistä vuosineljännestä.
- Vahva suoriutuminen katteiltaan korkeammissa tuoteryhmissä  ja katteiltaan korkeammilla maantieteellisillä alueilla; ja
- Arvioitua parempi kulujen hallinta.
- Arvioimme nyt, että Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liiketoimintaprosentti on 13:n ja 15:n välillä vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä.

Kausiluonteisen vaihtelun odotetaan vaikuttavan kielteisesti Nokia Siemens Networksin kannattavuuteen ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen.

Toimitusjohtaja Stephen Elop sanoi vuoden 2012 viimeisen neljänneksen alustavista taloudellisista tiedoista:
 "Olemme tyytyväisiä, että vuoden 2012 viimeinen neljännes oli vahva ja ylitimme odotukset. Saavutimme kannattavuuden Devices &  Services -liiketoiminnassa ilman kertaluonteisia eriä ja ennätyksellisen kannattavuuden Nokia Siemens Networksissä ilman kertaluonteisia eriä.  Keskityimme tärkeimpiin tavoitteisiimme, minkä seurauksena myimme yhteensä 14 miljoonaa Asha-älypuhelinta ja Lumia-älypuhelinta samalla kun keskityimme kustannustemme tehokkaaseen hallintaan. Myös Nokia Siemens Networksin vuosineljännes oli jälleen erittäin hyvä."

Alustavaa taloudellista tietoa vuoden 2012 viimeisestä neljänneksestä:

Nokian arvioi nyt, että Devices &  Services -liiketoiminnan liikevaihto vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä oli noin 3,9 miljardia euroa ja matkaviestinten yhteenlaskettu kappalemääräinen myynti oli 86,3 miljoonaa laitetta.
- Mobile Phones -yksikön liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja kappalemääräinen myynti oli 79,6 miljoonaa laitetta sisältäen 9,3 miljoonaa täysin kosketusnäytöllistä Asha-älypuhelinta.
- Smart Devices - yksikön liikevaihto oli noin 1,2 miljardia euroa ja kappalemääräinen myynti 6,6 miljoonaa laitetta sisältäen 4,4 miljoonaa Nokia Lumia -älypuhelinta.
- Nokian älypuhelinten yhteenlaskettu kappalemääräinen myynti oli 15,9 miljoonaa laitetta sisältäen 9,3 miljoonaa täysin kosketusnäytöllistä Asha-älypuhelinta, 4,4 miljoonaa Lumia-älypuhelinta ja 2,2 miljoonaa Symbian-älypuhelinta.
- Devices & Services Muu - osion liikevaihto oli noin 0,2 miljardia euroa sisältäen noin 50 miljoonan euron kertaluonteisen patentteihin liittyvän tulon myönteisen vaikutuksen.

Nokian tämänhetkisen arvion mukaan Devices &  Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä oli kannattavuusrajan ja 2:n välillä. Nokia arvioi aiemmin vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan noin -6, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosenttiin vaikutti myönteisesti noin 50 miljoonan euron kertaluonteinen patentteihin liittyvä tulo.

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä useat eri tekijät vaikuttivat aikaisemmin arvioitua myönteisemmin Nokian Devices & Services -liiketoimintaan. Alustavaan tietoon perustuvan näkemyksemme mukaan näihin päätekijöihin kuuluivat:
- Devices & Services -liiketoiminnan aikaisemmin arvioitua myönteisempi taloudellinen suoriutuminen liittyen erityisesti Mobile Phones -yksikköön ja Lumia-älypuhelimiin. Lisäksi Devices & Services -liiketoimintaan kirjattiin noin 50 miljoonan euron kertaluonteinen patentteihin liittyvä tulo; ja
- Aikaisemmin arvioitua alemmat Devices & Services -liiketoiminnan toimintakulut, jotka johtuivat osittain uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvistä,  aikaisemmin arvioitua suuremmista kuluvähennyksistä.

Nokian tämänhetkisen arvion mukaan Location & Commerce -liiketoiminnan liikevaihto vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä oli noin 0,3 miljardia euroa ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 13:n ja 15:n välillä.

Nokian ja Nokia Siemens Networksin tämänhetkisen arvion mukaan Nokia Siemens Networksin liikevaihto vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä oli noin 4,0 miljardia euroa ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti 13:n ja 15:n välillä. Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat aiemmin, että Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä olisi noin 8, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosenttiin vaikutti myönteisesti noin 30 miljoonan euron kertaluonteinen patentteihin liittyvän tulo.

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä useat eri tekijät vaikuttivat aikaisemmin arvioitua myönteisemmin Nokia Siemens Networksin liiketoimintaan. Alustavaan tietoon perustuvan näkemyksemme mukaan näihin päätekijöihin kuuluivat:
- Nokia Siemens Networksin aikaisemmin arvioitua suotuisampi tuotevalikoiman painotus ja alueellinen jakauma. Lisäksi Nokia Siemens Networks kirjasi noin 30 miljoonan euron kertaluonteisen patentteihin liittyvän tulon;  ja
- Aikaisemmin arvioitua myönteisempi kehitys Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelmassa, jonka tavoitteena on alentaa toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia.

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen alustavat näkymät:

Nokia arvioi, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti on vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä noin -2, vaihteluvälin ollessa  4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu Nokian arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:
- teollisuudenalan kilpailudynamiikka, jonka arvioidaan edelleen vaikuttavan kielteisesti Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköihin;
- se, että vuoden ensimmäinen neljännes on yleisesti kausiluonteisesta vaihtelusta johtuen heikko;
- kuluttajakysyntä liittyen erityisesti Lumia- ja Asha-älypuhelimiimme;
- uusien Lumia-älypuhelintemme myynnin ylösajon jatkuminen;
- arvioidut kuluvähennykset liittyen Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyohjelmaan; ja
- makroekonominen ympäristö.

Nokia arvioi Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan negatiivinen vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä johtuen alemmista myynnin tuloutuksista liittyen katteeltaan korkeampaan sisäiseen myyntiin, ja vähemmässä määrin ulkoisen myynnin tuotejakauman negatiivisesta painotuksesta.

Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä noin 3,  vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu Nokia Siemens Networksin arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:
- teollisuudenalan kilpailudynamiikka;
- se, että vuoden ensimmäinen neljännes on yleisesti kausiluonteisesta vaihtelusta johtuen heikko;
- tuotevalikoiman painotus ja alueellinen jakauma;
- arvioitu Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelman myönteisen kehityksen jatkuminen; ja
- makroekonominen ympäristö.

Nokia antaa lisätietoja 24.1.2013 julkistaessaan vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2012 katsauksensa.

Nokia järjestää konferenssipuhelun tänään klo 15.30 alkaen. Lehdistön edustajat voivat kuunnella puhelua numerossa +1 706 634 5012, konferenssitunnus 86914019 (kysymyksiä voivat esittää pelkästään talousanalyytikot).

Talousanalyytikot ja sijoittajat voivat soittaa seuraaviin numeroihin:

Yhdysvallat puh. +1 888 636 1561, konferenssitunnus 86914019;

Eurooppa puh. +44 1452 560 299, konferenssitunnus 87088764;

Nauhoitus puhelusta on saatavilla pian puhelun jälkeen seuraavissa numeroissa:

Yhdysvallat puh. +1 800 585 8367, konferenssitunnus 86914019;

Eurooppa puh. +44 1452 55 0000, konferenssitunnus 87088764;

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotetut suunnitelmat ja hyödyt liittyen kumppanuuteen Microsoftin kanssa, jossa pyritään tuomaan yhteen yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi älypuhelimille; B) uusien strategioidemme toteuttamisen aikataulut ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja toiminnallisessa rakenteessa; C) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalamme volyymien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteitamme ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; J) arviot koskien uudelleenjärjestelyiden, investointien, yrityskauppojen ja divestointien menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa uudelleenjärjestelyihin, investointeihin, yrityskauppoihin tai divestointeihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "tavoite", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "tekee" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) menestyksemme älypuhelinmarkkinoilla, mukaan lukien kykymme esitellä ja tuoda markkinoille merkittäviä määriä houkuttelevia, kilpailukykyisesti hinnoiteltuja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -ohjelmistoalusta, jotka erottuvat positiivisesti kilpailijoidemme tuotteista sekä Windows Phone -ekosysteemin ulkopuolella että sisällä; 2) kykymme tehdä niistä Nokia-tuotteista, joissa on Windows Phone -ohjelmistoalusta, kilpailukykyinen valinta kuluttajille sekä menestyksemme Microsoftin kanssa kannustaa ja tukea sitä, että saavutetaan Windows Phone -ohjelmistoalustaan perustuville tuotteille kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi, joka saavuttaa riittävän laajuuden, arvon ja houkuttelevuuden kaikille markkinaosapuolille; 3) Nokian Windows Phone 7 -ohjelmistoalustaan perustuvien tuotteiden vähentynyt kysyntä ja liikevaihto johtuen uusien Nokian Windows Phone 8 -ohjelmistoalustaan perustuvien tuotteiden ennakoinnista ja saatavuudesta; 4) haasteet joita meillä on liittyen kykyymme ylläpitää Symbian-alustaan perustuvan puhelinvalikoimamme kilpailukykyisyyttä ja Symbian-alustan taloudellista elinkelpoisuutta kun siirrymme Windows Phone -ohjelmistoalustaan ensisijaisena älypuhelinohjelmistoalustanamme; 5) kykymme tehokkaasti ja oikea-aikaisesti toimeenpanna suunnitellut muutokset toimintamalliimme, mukaan lukien suunnitellut uudelleenjärjestelytoimenpiteet ja kykymme menestyksekkäästi toteuttaa suunnitellut investoinnit, yrityskaupat ja divestoinnit parantaaksemme toimintamalliamme ja saavuttaa tavoiteltuja tehokkuusetuja ja liiketoimintakulujen alennuksia sekä meidän kykymme  arvioida oikein niihin liittyviä uudelleenjärjestelykuluja ja uudelleenjärjestelykuluihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja; 6) meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia meitä kirjaamaan ylimääräisiin komponenttivarastoihin, tuleviin ostositoumuksiin, sekä vaihto-omaisuusarvostukseen liittyviä kuluja Devices & Services liiketoiminnassamme; 7) kykymme saada tuottoa sijoituksillemme seuraavan sukupolven laitteisiin, ohjelmisto-alustoihin ja käyttäjäkokemuksiin; 8) kykymme tuottaa houkuttelevia ja kilpailukykyisiä Mobile Phones -yksikön laitteita, mukaan lukien matkapuhelimet ja sellaiset laitteet, joissa on älypuhelimille ominaisia piirteitä, kuten täysin kosketusnäytölliset laitteet, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti siten, että ne ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan erottuvia ja että niissä on paikallisesti relevantteja palveluita ja sovelluksia; 9) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 10) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 11) Location & Commerce strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme luoda menestyksekäs paikkatietoalusta, kykymme laajentaa paikkatietopalveluitamme erinäisille laitteille ja ohjelmistoalustoille ja kyky tarjota tukea Devices & Services -liiketoiminnallemme ja luoda uusia liikevaihdon lähteitä paikkatietopalveluihimme ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihimme liittyvistä omaisuuseristä; 12) todellinen suoriutumisemme  lyhyellä ja pitkällä aikavälillä saattavat poiketa merkittävästi ennusteistamme ja siten vaikuttaa raportointiyksiköidemme kerrytettävissä olevien rahamäärien arviointiin tulevaisuudessa, mikä voi mahdollisesti johtaa arvonalentumistappion kirjaamiseen; 13) menestyksemme yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyissä kolmansien osapuolten, mukaan lukien Microsoftin kanssa; 14) kykymme nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja kilpailukykyisiä mobiilituotteita sekä paikkatietoihin perustuvia että muita palveluita; 15) riippuvaisuus mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 16) kykymme suojata useita patentoituja standardisoituja tai differoivia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät teollisoikeuksiemme mitätöimiseen; 17) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, mikäli strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä; 18) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 19) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon, palveluiden kehittämisen ja toimittamisen, sekä logistiikan tehokkuutta ja kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus tietoturva ja oikea-aikainen toimitus; 20) kykymme hankkia oikea-aikaisesti ja keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ehdoin; 21) kykymme hallita varastoamme ja sopeuttaa toimituksemme oikea-aikaisesti tuotteidemme muuttuvaan kysyntään; 22) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 23) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmitulo tai vuoto; 24) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme hinnoittelua ja tuotteisiimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 25) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 26) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 27) taloudellisiin, poliittisiin tai säädöksiin liittyvien tapahtuminen sekä muiden tapahtumien vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme tai omaisuuseriimme kehittyvissä maissa; 28) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset maissa, joissa meillä on omaisuuseriä tai liiketoimintaa; 29) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille tulee maksettavaksi lisää veroja jollakin tai useilla niistä monista oikeudenkäyttöalueista joissa meillä on liiketoimintaa ja meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 30) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 31) oikeudenkäyntien epäsuotuisat lopputulokset; 32) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 33) Nokia Siemens Networksin kyky toimeenpanna menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti sen uusi strategia ja uudelleenjärjestelysuunnitelma ja lisätä sen yleistä kilpailukykyä kannattavuutta; 34) Nokia Siemens Networksin menestys tietoliikenneverkkoihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa sen liiketoiminta ja toiminnot oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 35) Nokia Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa sen markkina-asemaa tai vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 36) Nokia Siemens Networksin likviditeetti ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin; 37) Nokia Siemens Networksin kyky tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä parannuksia ja teknologioita; 38) Nokia Siemens Networksin kyky menestyksekkäästi toimeenpanna sen strategia Motorola Solutions -yhtiöltä hankituille langattomien verkkotoimintojen omaisuuserille; 39) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 40) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 41) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; ja 42) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2011 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 13 - 47 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 368 0555   

www.nokia.com